CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND phường Thống Nhất Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------- --------------------------
Gia Lai, ngày 07 tháng 02 năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06
(Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020)
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
03/02
S08h00'Họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp corona
CLàm việc bình thường
Thứ ba
04/02
S08h00'Đ/c Tuyết - PCT họp sơ kết công tác tháng 1, triển khai nhiệm vụ tháng 2/2020 tại Thành phốUBND thành phố
C14h00Đ/c Vinh - Chủ tịch sinh hoạt Chi bộ Tổ dân phố 3
Thứ tư
05/02
SLàm việc bình thường
CLàm việc bình thường
Thứ năm
06/02
S08h00'Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp coronaĐ/c Vinh - Chủ tịchThành viên BCĐ, các ngành có liên quanHội trường tầng 2
09h30'Họp Hội đồng xét duyệt chính sáchĐ/c Tuyết - PCTThành viên Hội đồngHội trường tầng 2Đ/c Vân - TBXH chuẩn bị hồ sơ
C13h30'Đ/c Tuyết - PCT dự Lễ trao tặng kỷ niệm chương Cựu chiến binh
Thứ sáu
07/02
S08h00'Đ/c Vinh - Chủ tịch dự Hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức Lễ kỷ niệm 90 nămUBND thành phố
C13h30'Lễ tiễn đưa, gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2020Thành viên Hội đồng NVQS phườngHội trường tầng 2BCH Quân sự phường chuẩn bị nội dung, chương trình
Thứ bảy
08/02
STrực thứ 7 theo lịch phân công
CNghỉ, trực bảo vệ cơ quan
Chủ nhật
09/02
SNghỉ, trực bảo vệ cơ quan
CNghỉ, trực bảo vệ cơ quan
Lịch công tác dự kiến tuần tới 7:
Nơi gởi:
- L/đạo UB, VP
- Các phòng ban/ đơn vị trực thuộc
- Lưu VT.
UBND phường Thống Nhất