CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp

Phụ nữ phường Thắng Lợi với mô hình "Trục đường nhân dân tự quản"

Ngày đăng bài: 21/08/2019

 

      Hội LHPN phường Thắng Lợi sau khi sáp nhập theo Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Gia Lai còn 9 chi hội trong đó có 6 chi hội kinh và 3 Chi hội làng đồng bào dân tộc thiểu số với: 1.866/2.772 hội viên. Thực hiện chỉ đạo của cấp trên từ năm 2012 Hội LHPN phường Thắng Lợi đã ra mắt mô hình “trục đường phụ nữ tự quản” sau đó nhân rộng ra trên toàn phường đến cuối năm 2017 có 11 “Trục đường phụ nữ tự quản”. Trên các “Trục đường phụ nữ tự quản” cán bộ, chị em, hội viên phụ nữ luôn duy trì, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan đô thị, mỗi hội viên, hộ gia đình giữ gìn vệ sinh môi trường trước nhà mình, bỏ rác đúng giờ theo quy định; kết hợp xây dựng “ Con đường hoa”, “Hàng rào xanh” phù hợp với từng tuyến đường.
      Việc quản lý trục đường còn liên quan đến nhiều nội dung khác như đảm bảo an toàn giao thông, quản lý trật tự xã hội, mĩ quan đô thị ….do đó phạm vi “Trục đường phụ nữ tự quản” hẹp hơn về chức năng nhiệm vụ.       Sự nhìn nhận về “Trục đường phụ nữ tự quản” còn nhiều ý kiến và nội dung cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị, mọi tầng lớp nhân dân trong xây dựng, quản lý con đường. Vì vậy để phát huy được tốt nhất tính tự giác, tinh thần, trách nhiệm của nhân dân trên từng trục đường Hội Phụ nữ phường đã tham mưu Đảng ủy phường ban hành Kế hoạch chuyên đề Số 37-KH/ĐU ngày 30 tháng 6 năm 2018 đổi tên “Trục đường phụ nữ tự quản” thành “Trục đường nhân dân tự quản”.
 
phu-nu-1-(1).png
Trục đường Âu Cơ, phường Thắng Lợi
 
      Việc xây dựng “Trục đường nhân dân tự” quản gắn với các mô hình kết hợp phù hợp với từng địa bàn khu dân cư đồng thời đảm  bảo các nội dung theo tiêu chí xây dựng “Nếp sống văn minh đô thị” gắn với việc thực hiện cuộc “Vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
      Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chủ trì phối hợp của Hội Phụ nữ, từng tổ dân phố, làng đã điều chỉnh tên trục đường thành “Trục đường nhân dân tự quản” với sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, sự tham gia của Chi hội phụ nữ, Ban nhân dân tổ dân phố, Chi hội Nông dân, Chi hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên tham gia vào cùng xây dựng với các tiêu chí cụ thể được phân rõ cho từng tổ chức hội trên tất cả các mặt quản lý, từ đó tuyên truyền vận động, phát huy vai trò của nhân dân tích cực tham gia tự quản.
phu-nu-2-(1).png
Con đường hoa Tổ dân phố 5, phường Thắng Lợi
 
      Qua hơn 1 năm triển khai đến nay các Tổ dân phố đồng loạt xây dựng quy chế hoạt động, để ra mắt trục đường, đổi tên “Trục đường phụ nữ tự quản” thành “Trục đường nhân dân tự quản”. Hội đã ra mắt 3 trục đường nhân dân tự quản tổ 1, 4, 5 vận động hội viên, nhân dân trên trục đường lắp đặt 28 pano tuyên truyền trị giá 26 triệu đồng và xây đắp bờ kè, hàng rào trồng hoa tạo mĩ quan trị giá 17 triệu đồng, cán bộ nhân dân trên trục đường cam kết thực hiện tốt các tiêu chí đã đề ra. 
      Trong thời gian đến Hội Phụ nữ sẽ tham mưu Đảng ủy sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm và triển khai nhân rộng “ Trục đường nhân dân tự quản” trên 09 tổ dân phố làng, mỗi tổ ít nhất có một trục đường nhân dân tự quản, hướng đến xây dựng cụm dân cư tự quản, tổ dân phố tự quản.
Tin, ảnh: Trần Thị Thu Huyền, Chủ tịch hội LHPN phường