CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp

Hội LHPN phường Thắng Lợi xây dựng trục đường phụ nữ tự quản

Ngày đăng bài: 14/03/2014
Thực hiện chương trình hoạt động công tác Hội năm 2014 của Hội LHPN thành phố Pleiku về việc  xây dựng “Trục đường phụ nữ tự quản” nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với chương trình “Xây dựng nông thôn mới”, Nghị quyết 05 của Đảng bộ thành phố về “Đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020”. Hội LHPN phường Thắng Lợi đã xây dựng “Trục đường phụ nữ tự quản” tại Chi hội 2.

Ngay từ đầu năm 2014 Hội LHPN phường Thắng Lợi đã xác định được đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội và cần phải đẩy nhanh việc xây dựng các mô hình cụ thể, thiết thực, vận động hội viên và phụ nữ trên địa bàn phường tham gia thực hiện thắng lợi các kế hoạch chỉ đạo của Hội phụ nữ cấp trên. Từ đó Hội LHPN phường đã xây dựng kế hoạch cụ thể chọn Chi hội 2 để xây dựng “Trục đường phụ nữ tự quản”.
Con đường chi hội 2 chọn để xây dựng “Trục đường phụ nữ tự quản”.
Hội LHPN phường đã chỉ đạo cho Chi hội 2 tổ chức tuyên truyền vận động hội viên và phụ nữ đăng ký thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Kết quả có 74 hội viên phụ nữ tham gia thực hiện.Từ kết quả việc đăng ký thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của hội viên trong chi hội, Chi Hội đã mạnh dạn xây dựng “Trục đường phụ nữ tự quản” của phường với 10 hội viên nòng cốt, tiêu biểu. Tuyến đường này dài 200m. Việc xây dựng trục đường phụ nữ tự quản nhằm thực hiện tốt việc vận động hội viên và phụ nữ đăng ký xây dựng tiêu chí “3 sạch”; chi hội tổ chức cho hội viên phụ nữ trong chi hội quét dọn vệ sinh, giữ gìn tuyến đường thoáng mát, sạch sẽ 2 lần/tháng.
 
Việc xây dựng “Trục đường phụ nữ tự quản” tại chi hội đã góp phần gắn cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với chương trình “Xây dựng nông thôn mới”, Nghị quyết 05 của Đảng bộ thành phố về “Đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020”. Phụ nữ Chi Hội 2 – phường Thắng Lợi sẽ tiếp tục duy trì công tác vận động chị em hội viên phụ nữ thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh chung.
                                                            Nguyễn Hồng – Hội LHPN thành phố