CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp

Bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2019-2022 phường Thắng Lợi thành công tốt đẹp

Ngày đăng bài: 30/09/2019
       Sáng ngày 29 tháng 9 năm 2019(Ngày chủ nhật) tại Hội trường các tổ dân phố, làng trên địa bàn phường Thắng Lợi cử tri đã hăng hái đi bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2019-2022.

           Để đảm bảo công tác bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tố dân phố theo đúng quy trình, đúng theo quy định của pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã họp với Ủy ban nhân dân phường để thống nhất ngày bầu cử và thành lập các tổ bầu cử tại các tổ dân phố, làng trên địa bàn phường.
          Trong quá trình triển khai, các đồng chí cán bộ phụ trách thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, bám sát các quy định, thực hiện đúng quy trình; chú trọng phát huy vai trò của Chị bộ, Ban công tác mặt trận khi lựa chọn, dự kiến người ứng cử. Tiến hành đầy đủ, nghiêm túc các bước hiệp thương để giới thiệu người ứng cử.
 
bau-cu-2.jpg
Tổ trưởng Tổ bầu cử đọc các Quyết định của UBND phường.
 
         Để đảm bảo tỷ lệ cử tri đi bầu, UBND phường đã chỉ đạo các tổ dân phố, làng đồng loạt tổ chức vào ngày chủ nhật 29 tháng 9 năm 2019. Các đồng chí được phân công phụ trách các tổ bầu cử túc trực giám sát công tác bỏ phiếu, chỉ đạo các tổ bầu cử phát loa thường xuyên để kêu gọi nhân dân đến bỏ phiếu. Do có sự chuẩn bị tốt về công tác tuyên truyền, vận động nên khi tiến hành bỏ phiếu người dân đều nhất trí cao với nhân sự được giới thiệu của Chi bộ và Ban công tác mặt trận, tỷ lệ người dân đi bỏ phiếu cao và không có tổ dân phố, làng nào phải bầu lại.
bau-cu-1.jpg
Cử tri bỏ phiếu bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng TDP tại Tổ dân phố 5
 
           Bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2019-2022 trên địa bàn phường Thắng Lợi đã thành công tốt đẹp. Kết quả bầu cử có 08 đồng chí Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố tái đắc cử, 08 đồng chí là Đảng viên, họ đều là những người có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác, đạo đức và tư cách tốt, được nhân dân tín nhiệm, bản thân và gia đình gương mẫu, có năng lực và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc của cộng đồng và của cấp trên giao, đưa phong trào phát triển kinh tế- xã hội của từng tổ dân phố, làng nói riêng và của phường Thắng Lợi nói chung ngày một đi lên.
Bài và ảnh: Ngô Thị Hương, Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường.