CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp

Xây dựng Đảng bộ Thành phố trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương

Ngày đăng bài: 15/09/2016
Nhân kỷ niệm 62 năm thành lập Đảng bộ thành phố Pleiku (15-9-1954-15-9-2016), chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đồng chí Trịnh Duy Thuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku.

Phóng viên (PV):  Xin đồng chí điểm lại những nét nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố Pleiku?

Đồng chí Trịnh Duy Thuân:  Sau Hiệp định Giơnevơ, ngày 15-9-1954, Đảng bộ Khu 9 (Tiền thân của Đảng bộ TP.Pleiku) được thành lập. Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân địa phương, cùng với đồng bào các dân tộc tỉnh nhà và cả nước tiến hành cuộc cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước, Đảng bộ thường xuyên quan tâm xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức... Đến nay, toàn Đảng bộ có 68 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với hơn 7.100 đảng viên. 100% chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi bộ độc lập. Các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, chất lượng đảng viên mới ngày càng nâng lên.

Đảng bộ thành phố đã tập trung xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ thành phố đến xã, phường đảm bảo sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc thực hiện công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố vững  mạnh, lãnh đạo thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Đồng chí Trịnh Duy Thuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku (Ảnh: Thanh Nhật).

PV: Đồng chí có thể đề cập thành quả tiêu biểu trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ Thành phố?

Đồng chí Trịnh Duy Thuân: Những năm qua, kinh tế thành phố luôn đạt mức tăng trưởng khá và ổn định, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 12% (theo giá cố định 1994), cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế đều tăng trưởng ổn định, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng qua các năm. Riêng giai đoạn 2010-2015 là 18.400 tỷ đồng - tăng bình quân 12,2%/năm, trong đó tỷ trọng vốn đầu tư của dân cư và doanh nghiệp tư nhân ngày càng tăng. Thực hiện tốt công tác thu ngân sách Nhà nước theo phân cấp.

Một góc Thành phố Pleiku (Ảnh: Thanh Nhật).

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa X) đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về “Đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020”. Qua đó, đã tập trung xây dựng nhiều công trình, hạ tầng kỹ thuật đô thị, cùng với các công trình dự án được Trung ương và tỉnh đầu tư như Quảng trường Đại đoàn kết, Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, Quốc lộ 14 qua thành phố Pleiku, nâng cấp mở rộng Cảng hàng không Pleiku, Khu phố mới Hoa Lư - Phù Đổng, Kè chống sạt lở suối Hội Phú… làm cho bộ mặt thành phố ngày càng khang trang, hiện đại. Bên cạnh đó, thành phố đang triển khai lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, hướng đến xây dựng một thành phố Pleiku hiện đại ở khu vực Bắc Tây Nguyên.

Đến nay thành phố có 5/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, diện mạo nông thôn ngày càng thay đổi. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo tiếp tục được quan tâm theo hướng toàn diện. Phổ cập giáo dục và huy động trẻ em trong độ tuổi đến lớp hàng năm đạt chỉ tiêu đề ra. Xã hội hóa giáo dục ở các bậc học chuyển biến tích cực, thu hút nhiều tổ chức và cá nhân tham gia. Đến nay, thành phố có 31 trường đạt chuẩn quốc gia. Sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể dục thể thao được đầu tư theo hướng xã hội hóa. Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc được quan tâm. Mạng lưới cơ sở y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.  Tỷ lệ xã phường đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 95,65%. Các chính sách xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện, hộ nghèo giảm dần theo hướng bền vững, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 39,1 triệu đồng. Theo tiêu chí chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020, thành phố chỉ còn 1.357 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 2,69%) và 651 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 1,29%).

PV: Như vậy, Đảng bộ Thành phố sẽ tập trung những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nào trong thời gian tới, thưa đồng chí?
Đồng chí Trịnh Duy Thuân: Kế thừa thành quả các nhiệm kỳ trước, Đảng bộ thành phố đang tiếp tục lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Trong đó, đặc biệt chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ, củng cố hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Nâng cao chất lượng đảng viên mới, đảng viên trẻ và đảng viên là người dân tộc thiểu số. Kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng chuẩn hóa, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đoàn thể từ thành phố đến xã phường. Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân...

Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, ổn định và bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý theo hướng tăng tỷ trọng các ngành thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng. Phát huy tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tích cực và chủ động trong công tác vận động xúc tiến đầu tư vào thành phố. Tập trung hoàn chỉnh Đề án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Pleiku đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở vững chắc cho sự phát triển bền vững, xây dựng Pleiku là “Thành phố cao nguyên xanh vì sức khỏe”. Tăng cường huy động các nguồn lực để đầu tư chỉnh trang, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị. Trước mắt, thành phố đang tập trung chỉ đạo trồng mới, cải tạo cây xanh đường phố; xây dựng vỉa hè, hệ thống thoát nước ở một số tuyến đường; kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh, đậu đỗ xe cản trở giao thông... Phấn đấu hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới trong năm 2018, đưa thành phố Pleiku trở thành đô thị loại I trước năm 2019. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao. Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc. Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn, tạo môi trường tốt để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI (Nhiệm kỳ 2015-2020) đã đề ra.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Đảng bộ thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành trong tỉnh, cùng sự đồng sức đồng lòng, nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc thành phố.

 PV: Xin cảm ơn đồng chí.         
THANH NHẬT (Thực hiện)