CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thắng Lợi tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường khóa III, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ngày đăng bài: 18/01/2019
Ngày 16/01/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường khóa III, nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự Đại hội có 120 đại biểu; trong đó 80 đại biểu chính thức gồm các giai cấp, tầng lớp nhân dân đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc và 40 đại biểu khách mời.

       Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động của Mặt trận Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thắng Lợi khóa II, nhiệm kỳ 2014-2019;  mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động khóa III, nhiệm kỳ 2019-2024.
       Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận và các tổ chức thành viên tăng cường công tác phối hợp thống nhất hành động hướng về khu dân cư; các phong trào, các cuộc vận động, được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện, khối Đại đoàn kết toàn dân được tăng cường mở rộng, nhất là cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã tạo mối quan hệ mật thiết ở cộng đồng khu dân cư, góp phần chuyển biến trong hoạt động và công tác của Mặt trận.
 
MT2.jpg 
Quang cảnh Đại hội
 
      Mặt trận đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình thông qua các hoạt động phối hợp với HĐND, UBND, các ban ngành, tổ chức thành viên. Với phương châm “Hướng về cơ sở”, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã dành thời gian để nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân trên địa bàn phường, từ đó, có các đề xuất, kiến nghị với Đảng và chính quyền để Mặt trận thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.
      Hằng năm, Ban Thường trực UBMT TQVN phường xây dựng kế hoạch và phối hợp với các đoàn thể tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát. Mặt trận đã tổ chức kiểm tra công tác thường xuyên 10 lượt Ban CTMT tổ dân phố, làng. Giám sát theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị 10 lượt, kiến nghị thu hồi 35,5 triệu đồng.
 mt1.jpg
 
     Trong nhiệm kỳ, Ban vận động Quỹ “vì người nghèo” đã vận động các hộ gia đình, các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn phường với số tiền 767,319 triệu đồng, , trong đó Quỹ địa phương vận động được 477,319 triệu đồng. Quỹ VNN Tỉnh và thành phố hỗ trợ 290 triệu đồng.  Ban Vận động quỹ Vì người nghèo của phường đã chi hỗ trợ xây dựng 10 nhà Đại Đoàn kết trị giá 482 triệu đồng, hỗ trợ sửa chữa nhà với số tiền 27 triệu đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất, chăn nuôi 179 triệu đồng; hỗ trợ ốm đau, mai táng, tặng quà tết cho 57 trường hợp với số tiền 21,5 triệu; hỗ trợ kinh phí học tập cho con em hộ nghèo với số tiền 4 triệu đồng. Hỗ trợ mua bán nhỏ 40 triệu đồng. Đầu nhiệm kỳ, toàn phường có 34 hộ nghèo, 25 hộ cận nghèo, hiện nay phường Thắng Lợi còn 10 hộ nghèo và 06 hộ cận nghèo.
        Phát huy tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, đổi mới” Đại hội đã bầu ra Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa III, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 35 vị; trong đó số ủy viên cơ cấu lại là 26 vị chiếm tỷ lệ 74.3% và ủy viên cơ cấu mới là 09 vị chiếm tỷ lệ 25,7%. Tại Hội nghị lần thứ nhất đã bầu ra bà Trịnh Thị Thanh Lý giữ chức chủ tịch; bà Ngô Thị Hương giữ chức Phó chủ tịch và ông Trần Hải Giang giữ chức phó chủ tich kiêm nhiệm.
 
MT3.jpg
UBMTQVN phường nhiệm kỳ 2019-2024
 
      Đại hội cũng đã bầu ra 05 vị ủy viên đi dự Đại hội Đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Pleiku khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024. Khen thưởng cho 03 tập thể , 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2014-2019.
      Đại hội đã đề ra Nghị quyết với các chỉ tiêu cụ thể và giao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa mới cụ thể hóa Nghị quyết thành chương trình hành động, mục tiêu cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết.
Tin, ảnh: Ngô Thị Hương - Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường