CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Pleiku: Triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019

Ngày đăng bài: 10/07/2019
Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Pleiku ban hành kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019.

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019 được tổ chức từ ngày 17-10 đến 18-11-2019, với những hoạt động trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các cấp, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”; chương trình giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau trong mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố. Phổ biến các chính sách mới của Đảng và Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững; phối hợp tăng cường tuyên truyền động viên, biểu dương gia đình nghèo đã vươn lên thoát nghèo bền vững và các xã, phường có nhiều cố gắng trong việc xây nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo. Đồng thời vận động, ghi nhận, tôn vinh sự hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực của các doanh nghiệp, doanh nhân, cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với người nghèo, hộ nghèo thông qua việc ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp.
ngheo1.jpg
Quỹ “Vì người nghèo” thành phố hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo làng Krai, xã Kon Gang, huyện ĐăkĐoa.
Đối tượng vận động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp, ngành giáo dục, ngành y tế, các nhà hảo tâm… đứng chân trên địa bàn thành phố ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” cả về vật chất và tinh thần nhằm giúp đỡ, hỗ trợ cho hộ nghèo có điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Thời gian tổ chức vận động từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 30/11/2019. Mức vận động đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, thực hiện theo Quyết định số 127/2003/QĐ-UB ngày 24/12/2003 của UBND tỉnh Gia Lai về việc vận động mức thu tối thiểu để đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”.
ngheo-2.jpg
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai  trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại phường Thắng Lợi.

Trong năm 2018, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố và xã, phường đã vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” hai cấp được tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng (trong đó: thành phố 520 triệu đồng, xã, phường 700 triệu đồng). Với số tiền vận động được đã hỗ trợ hộ nghèo với tổng số tiền 1,1 tỷ đồng, xây 07 nhà đại đoàn kết tổng số tiền 345 triệu đồng (trong đó thành phố xây 03 nhà, tỉnh hỗ trợ xây 01 nhà, vận động doanh nghiệp xây 02 nhà); hỗ trợ vốn cho 58 hộ, số tiền 380 triệu đồng; tặng 245 xuất quà trị giá 109 triệu đồng (trong đó: thành phố tặng 205 xuất quà, tỉnh tặng 30 xuất quà tết, Trung ương tặng 10 xuất). Mặt trận các xã, phường xây 02 nhà, số tiền 85 triệu đồng, hỗ trợ vốn cho 72 hộ số tiền 260 triệu đồng; vận động doanh nghiệp tặng 4.636 xuất quà Tết, tổng trị giá 1,658 triệu đồng. Ngoài ra hỗ trợ xây dựng 01 căn nhà cho 01 hộ gia đình khó khăn ở làng Krái, xã Kon Gang, huyện ĐăkĐoa trị giá 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” thành phố.

Tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” nhằm huy động các nguồn lực để chăm lo cho người nghèo cải thiện cuộc sống, phối hợp thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố đề ra.                                       
                                                                                              Theo Kiều Dung, Trang Thông tin điện tử Thành phố