CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp

Phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015

Ngày đăng bài: 19/01/2015
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Pleiku khoá X và Kỳ họp thứ tám HĐND thành phố khoá X đã xác định, năm 2015 là năm cuối để thực hiện và hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, thành phố nỗ lực làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Mới đây, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Trần Xuân Quang - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Pleiku về những nội dung liên quan.

Phóng viên (PV): Xin ông cho biết thành quả tiêu biểu về kinh tế - xã hội của Thành phố Pleiku đạt được trong năm vừa qua?

Ông Trần Xuân Quang- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Pleiku.

Ông Trần Xuân Quang: Mặc dù trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới, trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức, đã tác động trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, song dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự giám sát của HĐND thành phố, sự điều hành của UBND thành phố, cùng sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn, nên thành phố đã đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tiêu biểu là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12% (trong đó thương mại - dịch vụ tăng 14%, công nghiệp - xây dựng tăng 10%, nông - lâm nghiệp tăng 5%...). Tổng thu ngân sách Nhà nước theo phân cấp đạt 603,4 tỷ đồng – bằng 109,3% kế hoạch tỉnh giao và bằng 98,5% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thành phố, tăng 7,9% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đạt ước đạt hơn 6.420 tỷ đồng – tăng 14,06% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ trên địa bàn đạt 18.150 tỷ đồng – bằng 103,7% kế hoạch và tăng 25,8% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tăng chung 3,15% so với bình quân cùng kỳ, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 520 triệu USD – đạt 273,8% kế hoạch và tăng 164,3% so với cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt hơn 4.801ha, đạt hơn 102% kế hoạch và tăng 3,69% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 3.883 tỷ đồng – đạt hơn 106% kế hoạch và tăng 10,5% so với cùng kỳ. Trong năm đã có 53/54 công trình xây dựng cơ bản triển khai hoàn thành, với giá trị giải ngân ước đạt 144,13 tỷ đồng  bằng 90,57% kế hoạch. Thành phố đã giải quyết cấp 8.578 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 903,78 ha. Công tác quản lý chỉnh trang đô thị được chú trọng, góp phần làm bộ mặt đô thị khang trang sạch đẹp. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 34 triệu đồng.

Các hoạt động văn hóa xã hội tiếp tục được tăng cường.  Công tác thông tin - tuyên truyền được quan tâm chỉ đạo, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Công tác xoá đói giảm nghèo và an sinh xã hội được quan tâm, đến nay trên địa bàn còn 205 hộ nghèo - chiếm 0,41% tổng số hộ dân, 525 hộ cận nghèo - chiếm 1,05% tổng số hộ dân… Riêng về xây dựng nông thôn mới đến nay 9 xã của thành phố đã hoàn thành thêm 16 tiêu chí so với năm 2013, nâng tổng số tiêu chí đã đạt lên 146/171 tiêu chí, đến hết năm thành phố ước đạt 2 xã chuẩn nông thôn mới, nâng lên 5 xã đạt chuẩn.

Cán bộ chủ chốt của TP.Pleiku.

PV: Phát huy thành quả đạt được, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Pleiku năm 2015 là gì, thưa ông?

Ông Trần Xuân Quang: Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết Hội nghị 19 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Pleiku khoá X và Nghị quyết Kỳ họp thứ tám của HĐND thành phố khoá X, trong năm 2015 TP.Pleiku sẽ nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về ngân sách, phấn đấu tổng thu ngân sách Nhà nước theo phân cấp 569,3 tỷ đồng trở lên. Tốc độ tăng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) là 12,2%. Cơ cấu giá trị sản xuất theo hàng hóa nông, lâm, ngư nghiệp 5,1%, Công nghiệp - xây dựng 42,5%, dịch vụ 52,4%, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn 350 triệu USD, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 4.350 tỷ đồng. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa và vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt trong các dịp tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 05/NQ-TU của Đảng bộ thành phố về tập trung đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020. Tập trung công tác quản lý đô thị nhằm đảm bảo quản lý theo quy hoạch, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, xử lý nghiêm những vi phạm. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tập trung xóa nghèo bằng nhiều nguồn lực, đặc biệt đối với các hộ dân tộc thiểu số. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người trên 39 triệu đồng. Giải quyết việc làm mới cho 4.750 lao động. Tỷ lệ hộ n ghèo còn dưới 0,5%; tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố văn hóa đạt 88%, tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa là 95%.

Giải pháp trọng tâm đồng thời của Thành phố trong năm 2015 là tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X, để có các biện pháp, giải pháp phù hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế bền vững. Mở rộng, nâng cao chất lượng các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn. Tiếp tục phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, có nhiều sản phẩm xuất khẩu; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư sớm hoàn thành các dự án đưa vào hoạt động. Từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng và sửa chữa hệ thống hạ tầng lưới điện.

Hoàn thành Đề án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2025. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa X) về “Đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020” và thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. Tăng cường quản lý đô thị theo quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án năm 2015 đảm bảo chất lượng. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo trật tự giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn.  Đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh nông thôn, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, Thành phố Pleiku sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và lãng phí. Chuẩn bị và tổ chức tốt các ngày lễ, kỷ niệm trong năm 2015, phối hợp với tỉnh tổ chức thành công Lễ hội giao thừa xuân Ất Mùi. Tuyên truyền phát động các phong trào thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI (Nhiệm kỳ 2015-2020)…
 
THANH NHẬT (Thực hiện)