CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp

Phấn đấu lãnh đạo thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương

Ngày đăng bài: 26/05/2015
Ngày 22 và 23-5, Đảng bộ phường Trà Bá đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015-2020).


Đại hội đã đánh giá trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ đảm bảo theo quy định, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 05-NQ/TU của Thành ủy (khóa IX) về xây dựng thôn, làng, tổ dân phố vững mạnh toàn diện, quan tâm công tác đạo tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ dân tộc thiểu số. Đến nay 100% tổ dân phố và các làng dân tộc thiểu số có chi bộ độc lập, có cấp ủy. Toàn Đảng bộ có 310 đảng viên đang sinh hoạt tại 18 Chi bộ. Các chi bộ đã nâng cao vai trò, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Trên địa bàn đã phát triển mạnh các ngành gia công cơ khí, chế biến nông sản, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ... hàng năm giải quyết việc làm thường xuyên khoảng 2.000 lượt lao động. Sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, đàn gia súc gia súc là 3.350 con, gia cầm 7.000 con, diện tích ao nuôi cá là 20.000 m2, diện tích lúa nước thường xuyên bị khô hạn đã chuyển sang những loại cây trồng khác thích hợp, diện tích cây công nghiệp dài ngày ổn định. Đến nay số tổ dân phố và các làng đạt danh diệu văn hoá chiếm tỷ lệ 88,2%, hộ đạt gia đình văn hóa chiếm hơn 95% -  đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra...


Đại hội đã thông qua Nghị quyết của Đảng bộ Phường Trà Bá giai đoạn 2015-2020, với những chỉ tiêu cơ bản là chú trọng lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị, gắn với xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  Phấn đấu  trong nhiệm kỳ kết nạp từ 27 đảng viên trở lên, hàng năm Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh... Phấn đấu lãnh đạo thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, phát triển Thương mại - Dịch vụ - Tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp, trên cơ sở khai thác các thế mạnh của phường, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cơ sở kinh doanh đầu tư hoạt động, vận động nhân dân đầu tư các ngành nghề và phát huy thế mạnh, đa dạng hóa các sản phẩm ở địa phương, giải quyết việc làm cho người lao động. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, tăng cường ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất để đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy phường về phát triển kinh tế ở 3 làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn phường...


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Phường Trà Bá khoá XII gồm 15 người, đồng chí Lâm Văn Ánh – giữ chức Bí thư Đảng ủy Phường Trà Bá nhiệm kỳ 2015-2020.
                                                                                 
 Tin, ảnh:
THANH NHẬT