CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp

Phấn đấu lãnh đạo thắng lợi các nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015-2020

Ngày đăng bài: 02/06/2015
Ngày 29 và 30/5/2015, Đảng bộ phường Thống Nhất đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020).

Đại hội đã đánh giá trong nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở  vững mạnh về mọi mặt, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết và nhiệm vụ hàng năm đã đề ra. Đặc biệt đã triển khai khắc phục có hiệu quả những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4( Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa IX đã lãnh đạo tốt việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng phù hợp với xu thế chung của thành phố. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu, huy động được nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng, chỉnh trang đô thị. Công tác giáo dục được quan tâm, chất lượng dạy và học ngày càng nâng cao. Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững…


Đại hội đã thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ phường giai đoạn 2015-2020 là: Tiếp tục lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp. Vận động nhân dân tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển chăn nuôi gắn với tiêu thụ sản phẩm có giá trị cao, mở rộng diện tích trồng rau an toàn. Tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, động viên nhân dân đầu tư mở rộng các loại hình dịch vụ, đa dạng các mặt hàng kinh doanh. Thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững, vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thu hút và giải quyết việc làm cho người lao động. Huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, chỉnh trang đô thị. Phát huy vai trò quản lý điều hành của chính quyền trong công tác quản lý trật tự đô thị gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU Đảng bộ thành phố Pleiku (khoá X) về “Đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020” …


Đẩy mạnh cải cách hành chính theo cơ chế “Một cửa”. Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND và các đại biểu HĐND, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể. Tiếp tục  học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần  Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị (khoá XI). Đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt các Chi bộ. Tăng cường công tác quản lý đảng viên, làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Phát huy trách nhiệm của tổ chức Đảng, người đứng đầu cấp uỷ trong công tác quy hoạch và quản lý sử dụng cán bộ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh…


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thống Nhất khoá X gồm 14 người, đồng chí Trần Thị Hồng Nguyệt giữ chức Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Tin, ảnh: THANH NHẬT