CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập phường Thắng Lợi (30/10/2006-30/10/2016)

Ngày đăng bài: 03/11/2016
Ngày 30/10/2016, phường Thắng Lợi đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập phường (30/10/2006- 30/10/2016). Tham dự buổi lễ có đồng chí Phan Ngọc Anh – Phó Bí thư thường trực Thành ủy; đồng chí Trần Xuân Quang – Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đại biểu HĐND, UBND, UBMTTQ VN, các ban ngành đoàn thể thành phố, cán bộ và các tầng lớp Nhân dân toàn phường.

Tại buổi lễ, ông Lê Văn Quang – Chủ tịch UBND phường Thắng Lợi báo cáo kết quả đạt được trong 10 năm qua, báo cáo nêu rõ: Với quyết tâm của Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận đoàn thể và nhân dân phường, sau 10 năm từ khi được thành lập, phường Thắng Lợi đã dần lớn mạnh và đạt được nhiều thành quả trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế có bước tăng trưởng, cơ sở hạ tầng từng bước được cải thiện, diện mạo đô thị dần được hình thành, An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được tăng cường, văn hóa xã hội có bước phát triển, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng cao, an sinh xã hội đảm bảo. Cơ cấu kinh tế chuyển đổi theo hướng tích cực, hạ tầng kỹ thuật đô thị được quan tâm đầu tư, thực hiện Nghị quyết 05 của Thành ủy Pleiku về “Đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tang đôi thị đến năm 2020”, Phường đã thực hiện tốt công tác vận động nhân dân tham gia cùng với Nhà nước xây dựng chỉnh trang đô thị. Trong 10 năm, với nguồn vốn đầu tư của Nhà nước và đóng góp của nhân dân, phường đã xây dựng hơn 15 km đường giao thông, lắp đặt 280 bóng điện chiếu sáng cho các đường hẻm,  với kinh phí trên 8 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 4 tỷ đồng, Công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo được quan tâm thực hiện kịp thời, phường đã xây dựng 46 nhà đại đoàn kết, tình thương, nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách và hộ nghèo, hiện nay, toàn phường chỉ còn 28 hộ nghèo. Các trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng, nâng cấp. Trong 10 năm trở lại đây, tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng, tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hàng năm là 7,5-8%, giá trị sản xuất ngành thương mại, dịch vụ 20%, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng bình quân 20%. Năm 2006, Phường Thắng Lợi tổng thu ngân sách trên 2 tỷ đồng, đến năm 2016 tổng thu ngân sách trên 4 tỷ đồng. Việc giữ gìn bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống được chú trọng, hệ thống chính trị được kiện toàn hoạt động có hiệu quả.

(Ảnh: Thế Chiến)

Trong công tác xây dựng hệ thống chính trị, Đảng bộ phường Thắng Lợi tập trung chăm lo xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh về mọi mặt, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy tối đa tính tiên phong của đảng viên, tạo điều kiện để các chi bộ quyết định và lãnh đạo các phong trào tại đơn vị. Đối với đội ngũ cán bộ khu dân cư, phường tập trung tìm kiếm, lựa chọn quy hoạch những người có uy tín, có đạo đức tốt, có năng lực, nhiệt tình trong công tác tham gia vào các tổ chức hội đoàn thể, tổ trưởng tổ dân phố, đội ngũ cán bộ khu dân cư được kiện toàn và phát huy tốt trong các mặt công tác thực sự là cánh tay của Đảng và chính quyền cơ sở. Xác định công tác cán bộ là công tác của Đảng. Đảng ủy đã từng bước rà soát, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ theo hướng đúng người, đúng việc. Hiện nay đội ngũ cán bộ công chức, chuyên trách tại địa phương hầu hết đạt chuẩn về trình độ học vấn, chuyên môn, đa số cán bộ đều có lập trường quan điểm vững vàng, có đạo đức tốt, có uy tín, được nhân dân ủng hộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ ngày thành lập phường đến nay, Đảng bộ luôn tăng cường khối đại đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy, hàng năm Đảng bộ đều đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Trong công tác lãnh đạo, Đảng bộ không ngừng chăm lo đến công tác tư  tưởng, chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân, giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng của địa phương, tạo niềm tin vững chắc của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng nhất là trong công tác đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, đẩy mạnh thực hiện việc "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Phát huy truyền thống 10 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Đảng bộ, chính quyền phường đẩy mạnh các phong trào yêu nước, tạo động lực mạnh mẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố và Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường đã đề ra. Ông Trần Xuân Quang – Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Pleiku nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới. “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Tranh thủ huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển để phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, nhất là trong 3 làng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 05 của Thành ủy về đầu tư chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020. Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn. Gắn phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, giải quyết việc làm đẩy mạnh thực hiện mục tiêu gioảm nghèo, tăng cường công tác y tế, nâng cao chất lượng dân số; tiếp tục thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ đảm bảo hợp lý, phát huy hiệu quả năng lực cán bộ, nhất là cán bộ ở khu dân cư. Xây dựng tổ chức đảng, chính quyền vững mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, đẩy mạnh phong  trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương”.

Trong chặng đường mới, với nhiều thời cơ nhưng cũng nhiều thách thức, khó khăn, tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết thống nhất của toàn đảng, toàn dân phường Thắng Lợi nhất định xây dựng địa phương giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần vào sự phát triển chung của Thành phố Pleiku.

T. Truyền – T. Qúy