CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp

Lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị cơ sở

Ngày đăng bài: 23/06/2015
Ngày 19 và 20-6, Đảng bộ phường Tây Sơn – Thành phố Pleiku đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015-2020).


Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường Tây Sơn đã tập trung lãnh đạo hiệu quả các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa IX) và Nghị quyết 10 (Khóa XII) của Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Toàn Đảng bộ đã kết nạp được 22 Đảng viên mới, đến nay Đảng bộ phường hiện có 19 chi bộ trực thuộc và với hơn 360 đảng viên. Đồng thời, đã đẩy mạnh việc kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, mặt trận và các đoàn thể từ phường đến tổ dân phố. Đảng bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh... Bên cạnh đó, Đảng bộ phường đã lãnh đạo Chính quyền quan tâm tạo điều kiện cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đảng bộ phường khóa XI đề ra.  Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng – trong đó ngành thương mại và dịch vụ chuyển biến tích cực, đóng góp 90% nguồn thu ngân sách phường. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp ngày càng mở rộng, đã góp phần giải quyết việc làm cho bộ phận lớn lao động trên địa bàn. Thu ngân sách nhà nước trong nhiệm kỳ đạt 135% kế hoạch. Công tác cải cách hành chính luôn được chú trọng. Công tác xã hội hóa trong việc xây dựng chỉnh trang đô thị theo tinh thần Nghị quyết 05-NQ/TU của Thành ủy (khóa X) được chú trọng, đến nay 100% đường hẻm trên địa bàn đã được nhựa hoá và bê tông hoá.  Công tác giảm nghèo luôn đạt hiệu quả tích cực, hiện nay phường chỉ còn 10 hộ cận nghèo - chiếm tỷ lệ 0,48%. Các hoạt động giáo dục, văn hóa cơ sở tiếp tục phát triển, toàn phường có 96% số hộ đạt gia đình văn hoá và 94% tổ dân phố văn hoá...


Trong giai đoạn 2015-2020, về lãnh đạo các nhiệm vụ kinh tế xã hội, Đảng bộ Phường Tây Sơn sẽ tiếp tục chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “Thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp”. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân... Trong công tác xây dựng Đảng, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của phường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ Chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên về thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng Đảng bộ hàng năm đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh...


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Phường Tây Sơn khoá XII gồm 14 người. Đồng chí Nguyễn Thị Lược giữ chức Bí thư Đảng ủy Phường Tây Sơn nhiệm kỳ 2015-2020.

Tin, ảnh: THANH NHẬT