CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp

Làng Nha Prông, phường Thắng Lợi : 10 năm liền đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa

Ngày đăng bài: 17/11/2014
Là một trong số đơn vị tiêu biểu về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, được khen thưởng và báo cáo tham luận tại Hội nghị biểu dương khu dân cư văn hóa do Ban chỉ đạo thực hiện phong trào của Thành phố Pleiku tổ chức. Đó là làng Nha Prông, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, đơn vị 10 năm liền đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa và có 98% số hộ gia đình đat danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Làng Nha Prông, phường Thắng Lợi, Thành phố Pleiku có 74 hộ với 318 khẩu; trong đó người đồng bào dân tộc Jrai là 49 hộ với 216 khẩu, chiếm tỷ lệ 66,2% trên tổng số hộ và 67,92% trên tổng số khẩu; làng Nha Prông có chi bộ với 7 đảng viên, trong đó có 2 đảng viên là người dân tộc Jrai và đội ngũ cán bộ quân dân chính hoạt động đều tay; đại bộ phận bà con người dân tộc Jrai nơi đây có tín ngưỡng tôn giáo là Tin lành, thuộc hệ phái Tin lành Việt Nam (miền Nam); đời sống bà con trong làng Nha Prông chủ yếu sống bằng nghề nông, trước kia số hộ nghèo còn khá nhiều, nhưng từ khi hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chi bộ, cán bộ quân dân chính làng Nha Prông đã có Nghị quyết chỉ đạo của chi bộ, Mặt trận cùng các đoàn thể làm tốt công tác vận động quần chúng và xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể về triển khai, thực hiện phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở địa bàn khu dân cư. 

Thông báo tình hình ANTT tại làng Nha Prông.

Chị Trịnh Thị Thanh Lý, Chủ tịch Hội nông dân phường Thắng Lợi và là Bí thư chi bộ làng Nha Prông chia sẻ với chúng tôi: Chi bộ được thành lập cũng khá lâu, trong số 7 đảng viên thì có 2 đảng viên là người dân tộc Jrai và ở tại làng nên cũng có rất nhiều thuận lợi. Việc triển khai thực hiện phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hàng tháng ngoài sự lãnh đạo của Đảng ủy phường Thắng Lợi, chi bộ có Nghị quyết lãnh đạo và Mặt trận cùng các tổ chức đoàn thể đều có sự phối hợp tốt để triển khai trên thực hiện các nội dung của phong trào trên địa bàn. Mặt trận và các đoàn thể ở làng đã xây dựng được sự đoàn kết, thống nhất cao trong công tác vận động quần chúng; hàng năm chi bộ đều đạt trong sạch vững mạnh.
Đơn vị kết nghĩa tặng bò cho hộ nghèo tại làng Nha Prông.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở làng Nha Prông, phường Thắng Lợi đã mang lại nhiều đổi thay và thực sự trở thành một phong trào hợp lòng dân và được nhân dân đồng tình hưởng ứng những nội dung trọng tâm như: Đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới và nếp sống văn minh đô thị; có đời sống văn hóa tinh thần phong phú, môi trường lành mạnh; đoàn kết chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thực hiện kế hoạch hóa gia đình; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; đoàn kết phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái”.

Có thể thấy rằng, từ năm 2004 trở về trước, tình hình an ninh chính trị tại địa phương (lúc đó là xã Chư Ă, cũ) còn nhiều vấn đề phức tạp; thế nhưng, bà con làng Nha Prông đã không nghe theo lời tuyên truyền của kẻ xấu để tham gia gây rối, biểu tình bạo loạn, không bỏ làng trốn sang Campuchia; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn luôn được chú trọng, nên tình hình an ninh chính trị ở làng đảm bảo. Từ chỗ triển khai thực hiện tốt các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” mà đời sống của bà con nơi đây từng bước đổi thay trông thấy; tính từ năm 2010, làng Nha Prông còn 14 hộ nghèo, đến nay (năm 2014) chỉ còn lại 1 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,35%. Hiện trong làng Nha Prông 100% số hộ có phương tiện mnghe nhìn, xe máy, sử dụng điện lưới quốc gia; có 50% số hộ có nhà xây khang trang và xe công nông phục vụ cho sản xuất.

Làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, bà con không chỉ biết giúp nhau phát triển sản xuất mà còn biết chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng môi trường văn hóa trong làng luôn xanh, sạch đẹp, an toàn; nhân dân luôn sống tốt đời đẹp đạo, nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi thủ đoạn âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và bọn phản động lưu vong.

Phong trào đã thực sự quy tụ được các tổ chức chính trị, xã hội, dòng họ, các cá nhân tiêu biểu, có uy tín với bà con làng Nha Prông tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa. Qua thực tiễn hoạt động, đã từng bước củng cố được hệ thống chính trị ở khu dân cư, kết quả 10 năm làng Nha Prông đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa đã làm chuyển biến đáng kể về đời sống vật chất lẫn tinh thần của bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở làng Nha Prông, và cũng chính từ đây đã mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, hy vọng rằng truyền thống này sẽ được bà con dân làng Nha Prông, phường Thắng Lợi, Thành phố Pleiku luôn giữ mãi.
                                                                                      
Bài và ảnh: Sỹ Nhân