CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp

Làng Chuet 2, phường Thắng Lợi với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Ngày đăng bài: 12/11/2018
Vừa qua, vào dịp “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2018, Ban công tác Mặt trận làng Chuet 2, phường Thắng Lợi phối hợp tổ chức tổng kết cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018. Đến dự có đồng chí Trịnh Duy Thuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku, Chủ tịch HĐND thành phố Pleiku, đại diện Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố, các đoàn thể thành phố, lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể của phường Thắng Lợi cùng với hệ thống chính trị và bà con làng Chuet 2. Tại buổi lễ đồng chí Trịnh Duy Thuân, đã trao Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam họp tại Pleiku và trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho bà con làng Chuet 2. 


Làng Chuet 2, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku có diện tích tự nhiên 35,6 ha, diện tích canh tác lúa nước 17ha, còn lại là diện tích rau màu và các loaị cây công nghiệp; có 204 hộ, với 1.086 khẩu; chi bộ có 11 đảng viên, trong đó có 05 đảng viên tại làng (có 03 đảng viên người dân tộc Jrai); để đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, làng Chuet 2 thành lập 4 tổ tự quản; mặt bằng dân trí thấp, kinh tế phát triển chậm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩm những yếu tố mất ổn định, đời sống của nhân dân trong làng còn gặp nhiều khó khăn; hệ thống chính trị tại làng thường xuyên được củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động nền nếp.

Căn cứ vào 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” như: Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái. Tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Đoàn kết chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.
bai-dk1-(1).jpg
Đ/c Trịnh Duy Thuân trao Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam họp tại Pleiku cho làng Chuet 2.
Ban vận động đã triển khai cho các đoàn thể trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyền truyền, phổ biến các nội dung của phong trào và vận động đoàn, hội viên tích cực tham gia các hoạt động của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân dân trong làng đã cùng nhau đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; các hộ kinh doanh buôn bán vừa và nhỏ vẫn duy trì và ổn định, các hộ làm nông nghiệp, chăn nuôi biết áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hóa có thu nhập, cải tạo vườn tạp, trồng các loại cây ngắn ngày có thu nhập cao, từ đó nhiều hộ gia đình có thu nhập bình quân 100.000.000đồng/năm trở lên, không có hộ đói, hộ nghèo còn 02 hộ, nhà cửa ổn định, có 80% số người trong độ tuổi lao động có việc làm ổn định, 100% hộ gia đình có phương tiện nghe nhìn và phương tiện đi lại, nhiều hộ đã mua được máy cày, máy bơm nước, xe công nông phục vụ cho công việc sản xuất, 100% hộ gia đình dùng nước giếng và có nhà vệ sinh, hố rác đảm bảo vệ sinh môi trường; hàng năm vận động trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 100%, không có học sinh bỏ học; hoạt động văn hoá văn nghệ thể dục, thể thao, luôn được duy trì; công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, dân số kế hoạch hóa gia đình trong cộng đồng luôn được chú trọng, năm 2018, làng không có trường hợp sinh con thứ 3; kết quả bình xét gia đình văn hóa năm 2018, có 197/204 hộ đạt văn hóa, và làng Chuet 2 được công nhận làng văn hóa năm thứ 2.

Năm 2018, bằng nhiều nguồn lực của gia đình và sự hỗ trợ của Ban vận từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” các cấp... đã hỗ trợ cho hộ nghèo của làng xây dựng 02 căn nhà với số tiền 100 triệu đồng; hỗ trợ 02 con bò với số tiền 24 triệu đồng. Đến nay, làng còn 02 hộ nghèo và 02 hộ cận nghèo; vận động được 1.720.000 đồng quỹ “Vì người nghèo” đạt 100% kế hoạch. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 4.360.000 đồng/5160.000đồng, đạt 84,5%; các loại quỹ vận động khác đạt 100% kế hoạch phường giao.      Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, tổ công tác của phường phụ trách làng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho Nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú và triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; làng đã xây dựng hương ước, quy ước và thực hiện tốt. Công tác khám tuyển và nhập ngũ hàng năm đạt 100% KH, năm 2018 có 4/4 thanh niên nhập ngũ. Vận động nhân dân tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Triển khai thực hiện tốt Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị về nâng cao vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên và nhân dân phát huy quyền làm chủ của nhân dân hướng vào mục tiêu tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh...
trao-dk-jpg1.jpg
Đ/c Trịnh Duy Thuân trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho bà con làng Chuet 2.   
Từ đó, bà con nhân dân trên địa bàn đã tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, và đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận như: từng bước nâng cao được ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, hàng năm các chỉ tiêu của địa phương đề ra đều được nhân dân đóng góp đẩy đủ; xây dựng địa bàn khu dân cư không có tệ nạn xã hội; công tác vận động thanh niên tham gia khám tuyển và lên đường nhập ngũ luôn đạt chỉ tiêu trên giao. Bên cạnh đó, cấp ủy chi bộ làng Chuet 2, phường Thắng Lợi còn đẩy mạnh việc thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Đồng chí Trịnh Duy Thuân- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku, Chủ tịch HĐND thành phố Pleiku, phát biểu tại buổi lễ: ghi nhận những kết quả mà làng Chuet 2 đã đạt được trong năm 2018, đồng chí đề nghị chi bộ, quân dân chính, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể xã hội và toàn thể  bà con dân làng tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhận dân tích cực hưởng ứng thực hiện; gắn với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng làng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh và các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận và các đoàn thể phát động với những việc làm và mô hình cụ thể, thiết thực, hiệu quả; phát huy sức mạnh của cộng đồng về thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc, gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hương ước của làng và giữ vững danh hiệu Làng văn hóa; phát huy dân chủ, đẩy mạnh việc thực hiện quyền giám sát của Nhân dân đối với việc công nhận các danh hiệu thi đua ở cơ sở; giám sát các dự án, các nguồn vốn đầu tư để tăng hiệu quả, chất lượng, tránh lãng phí trong việc sử dụng các nguồn vốn, các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. 

Từ chỗ có sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ làng Chuet 2, phường Thắng Lợi về việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,  đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ quân dân chính, đảng viên và nhân dân trên địa bàn khu dân cư tham gia hưởng ứng và huy động được mọi nguồn lực của nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đảm bảo tốt tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn; góp phần giúp cho nhân dân ngày càng tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh, chăm lo phát triển kinh tế nâng cao đời sống cho bà con và tích cực phấn đấu xây dựng đạt danh hiệu Làng văn hóa.  
  
Trích nguôn: Bài và ảnh: Sỹ Nhân