CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp

Hội Phụ nữ phường Thắng Lợi thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua

Ngày đăng bài: 22/06/2015
Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thực hiện lời dạy quý báu đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Hội Phụ nữ phường Thắng Lợi đã tích cực đổi mới nội dung, cụ thể hóa bằng hành động, thông qua các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”… bằng các mô hình, phong trào phù hợp với đặc điểm của địa phương và đối tượng hội viên, phụ nữ, đã góp phần cho các nội dung, phương thức hoạt động Hội ngày càng phong phú, thiết thực, thu hút hội viên phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội.

Hàng năm 100% cán bộ, hội viên, phụ nữ đăng ký thực hiện phong trào“Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuối năm bình xét đạt 95% cán bộ, hội viên đạt 3 chuẩn của phong trào. Bên cạnh đó cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được Hội tổ chức sâu rộng trong hội viên, phụ nữ trên địa bàn phường, hàng năm bình xét có 97% gia đình đạt 8 tiêu chí cuộc vận động.

Cùng với đó, Hội LHPN phường đã xây dựng 12 “Trục đường phụ nữ tự quản”, vận động đào 170 hố rác tự hoại tại 3 làng ĐBDTTS gớp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, vì môi trường trong sạch, không đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng Hội đã hướng dẫn cho các chi hội xây dựng “Trục đường phụ nữ tự quản” từ đó duy trì nền nếp tổng vệ sinh hằng tuần khu nhà, đoạn đường… Hiện mô hình này đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các hộ gia đình.

Tổ chức Hội thi “Mâm cơm gia đình điểm 10”.

Công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên được Hội Phụ nữ phường chú trọng, đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần nâng cao “nhận thức, năng lực, trình độ” mọi mặt của phụ nữ về việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là các chủ trương liên quan trực tiếp đến phụ nữ như nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Luật Bình đẳng giới; Nghị quyết 05 của Đảng bộ thành phố (khóa X) về “Đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020”; Đề án 343 về “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước” và Đề án 704 về “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”….

Với phương châm phát huy nội lực, gắn kết các nguồn lực, thực hiện khâu đột phá nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, Hội LHPN phường Thắng Lợi đã thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững và coi đây là động lực thúc đẩy phong trào thi đua đạt hiệu quả. Trên cơ sở đó, Hội LHPN phường đã tranh thủ nhiều nguồn vốn tín chấp của ngân hàng CSXH tỉnh Gia Lai đạt hơn 2.891triệu đồng, cho 152 hội viên, phụ nữ vay. Duy trì và phát triển các loại hình tiết kiệm theo gương Bác Hồ tại các chi, tổ (“Hũ gạo tình thương”, “Nuôi heo đất”) thu hút 7.795 lượt hội viên, phụ nữ tham gia, đạt trên 947.867.000 đồng, 860kg gạo hỗ trợ cho 191 hội viên phụ nữ nghèo, tàn tật, khó khăn hoanh nạn đột xuất. Điểm nổi bật của phong trào thi đua phát triển kinh tế là Hội phụ nữ đã chú trọng phối hợp với các ban, ngành tổ chức 17 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức sản xuất, kinh doanh, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho hội viên, phụ nữ; xây dựng 3 mô hình “3 trong 1” giúp cho 3 hộ phụ nữ nghèo thoát nghèo.

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ phường đã thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XI về thực hành tiết kiệm“Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững” trong cán bộ, hội viên phụ nữ, đã vận động được 1.380 hội viên phụ nữ tha gia với số tiền 78.220.000 đồng cho 31 chị vay đầu tư vào chăn nuôi, sản xuất và buôn bán nhỏ.

Ra quân dọn vệ sinh “Trục đường phụ nữ tự quản”.

Với những nỗ lực không ngừng và bằng rất nhiều giải pháp, phối hợp giữa hỗ trợ vốn với hướng dẫn kiến thức, kinh nghiệm làm ăn, tạo việc làm...; trong 5 năm qua, Hội Phụ nữ phường đã giúp 26 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững; Đã xây cho 1 hộ gia đình phụ nữ nghèo làm chủ hộ ĐBDTTS 1 ”Mái ấm tình thương” trị giá 18.600.000đồng; phối hợp sửa chữa 7 căn nhà đại đoàn kết…, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững của thành phố.  

Công tác “Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội vững mạnh” luôn được Hội Phụ nữ phường  tiếp tục đổi mới; tổ chức bộ máy từng bước được kiện toàn; năng lực tổ chức ngày càng được nâng lên. Hàng năm, Hội LHPN phường có kế hoạch chỉ đạo cấp Hội phụ nữ cơ sở xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội phụ nữ thành phố đã đề ra. Hội đã  phát triển 429 hội viên viên nâng tổng số hội viên phụ nữ toàn phường là 1.685, có 260 hội viên nòng cốt. Chất lượng hoạt động Hội ngày càng được nâng lên.

 Với những kết quả đạt được của phong trào phụ nữ, Hội Phụ nữ phường Thắng Lợi đã khẳng định vai trò của chị em phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Tập thể Hội LHPN phường  vinh dự  được UBND tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen tập thể điển hình tiên tiến gia đoạn 2010 – 2015. Đây cũng là động lực giúp tập thể Hội LHPN phường vững tin, phấn đấu hơn nữa để đạt nhiều kết quả cao hơn trong năm 2015 và hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã đề ra ./.
 
                                                Nguyễn Hồng- Hội LHPN thành phố