CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp

Hội Nông dân phường Thắng Lợi tổ chức tổng kết công tác hội năm 2015

Ngày đăng bài: 26/11/2015
Ngày 24/11/2015, Hội Nông dân phường Thắng Lợi đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016.


Trong năm qua, hội Nông dân phường đã làm tốt phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đánh. Hội đã tích cực vận động cán bộ, hội viên giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên làm giàu bằng sự động viên về tinh thần và vật chất, tạo động lực thu hút hội viên tham gia vào hội.

Hội nghị cũng đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 như làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị cho cán bộ hội viên; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Phát động và thực hiện tốt 3 phong trào: Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới và phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng – an ninh.
Tin, ảnh: Thu Huyền