CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG THẮNG LỢI, NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày đăng bài: 30/03/2021
         Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-BTV ngày 22/10/2020 của Ban thường vụ Hội LHPN thành phố Pleiku về tổ chức Đại hội phụ nữ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn Số 20-CV/ĐU Ngày 25 tháng 10 năm 2020 của Đảng ủy phường Thắng Lợi Về việc chỉ đạo Đại hội Hội LHPN phường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

         Là đơn vị được Hội LHPN thành phố Pleiku chọn tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ nên Ban thường vụ Hội LHPN phường Thắng Lợi đã khẩn trương xây dựng Kế hoạch Đại hội đại biểu phụ nữ phường Thắng Lợi lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026 và triển khai các nội dung, hoạt động chuẩn bị cho Đại hội cụ thể như:
         Từ ngày 23/12/2020 đến ngày 26/12/2020 đã liên hệ làm việc trực tiếp cùng cấp ủy, Chi bộ Tổ dân phố, làng về công tác nhân sự để chuẩn bị cho Hội nghị hội viên chi hội tổng kết phong trào công tác Hội phụ nữ chi hội giai đoạn 2016-2021. Được sự nhất trí của Đảng ủy và thực hiện theo chỉ đạo của BCH Hội LHPN phường từ ngày 04/01/2021 đến ngày 15/01/2021; 9/9 chi hội đã tổ chức thành công Hội nghị hội viên tổng kết phong trào công tác Hội phụ nữ chi hội giai đoạn 2016-2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2026 (Chọn Chi hội phụ nữ Tổ dân phố 4 tổ chức điểm).
 
Phu-nu-2.jpg
Hội nghị tại Tổ dân phố 4, phường Thắng Lợi
 
          Tại Hội nghị các Chi hội đã bầu Ban cán sự nhiệm kỳ mới: 9 chi hội trưởng trong đó 7 tái cử, 02 chị bầu mới, 18 chị Chi hội phó (9 tái cử, 09 bầu mới). Các chị Ban cán sự của 9 Chi hội giai đoạn 2021-2021 đều đảm bảo các tiêu chuẩn cán bộ Chi hội; Tại Hội nghị các chị còn bầu 100 Đai biểu dự Đại hội Hội LHPN phường, đồng thời tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đại biểu Hội LHPN các cấp.
 
Phu-nu-1.jpg
Chi hội Phụ nữ TDP 1 tặng quà cho các hội viên gặp khó khăn
 
 
         Đến nay công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội LHPN phường đang được gấp rút chuẩn bị, Ban chấp hành Hội LHPN phường Khóa III tiếp tục hoàn thiện những nội dung liên quan để đảm bảo Đại hội diễn ra đúng Kế hoạch và thành công tốt đẹp. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHPN phường sẽ được tiến hành vào đầu tháng 4/2021 theo sự chỉ đạo của Đảng ủy và Hội LHPN thành phố Pleiku.
Bài và ảnh: Thu Huyền, Chủ tịch hội LHPN phường