CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp

Đảng ủy phường Thắng Lợi tổ chức Hội nghị quán triệt Quyết định 217 và 218 của Bộ chính trị (khóa XI)

Ngày đăng bài: 10/06/2014
Ngày 10/6/2014, Đảng ủy Phường Thắng Lợi đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 217 và Quyết định 218 của Bộ chính trị khóa XI.


Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe những nội dung cơ bản của Quyết định 217-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định 218-QĐ/TW ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
 
Quyết định 217 và 218 của Bộ chính trị khóa XI có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, qua đó giúp cho các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân phát huy quyền làm chủ và đảm bảo lợi ích hợp pháp của nhân dân, tăng cường tinh thần đại đoàn kết giữa Đảng và nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - chính trị của địa phương.
 
Thu Huyền