CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp

Đảng bộ phường Thắng Lợi tham gia nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày đăng bài: 29/03/2021
          Ngày 27-28/3/202, Đảng bộ phường Thắng Lợi tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì. Tham dự Hội nghị có 350 Đảng viên trong Đảng bộ tham gia.

         Nghi-quyet.jpg
Quang cảnh Hội nghị 
 
          Tại Hội nghị, đảng viên đã được nghiên cứu, học tập 05 chuyên đề:
          Chuyên đề thứ nhất: về “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” do đc Nguyễn Xuân Thắng Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương trình bày.
         Chuyên đề thứ hai “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” do đc Phạm Minh Chính Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trình bày.
          Chuyên đề thứ ba: Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trình bày.
           Chuyên đề thứ tư: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam do đồng chí Phan Văn Giang, Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày.
            Chuyên đề thứ năm: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày.
            Qua 02 ngày Hội nghị, Đảng viên Đảng bộ phường đã nghiêm túc, tham dự đầy đủ, tiếp thu nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết địa hội XIII của Đảng. Đây là việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt nhiệm kỳ và là nhiệm vụ trọng tâm năm 2021./.
Bài, ảnh: Quang Trưởng