CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp

Đảng bộ phường Thắng Lợi: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày đăng bài: 04/07/2016
Thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ phường Thắng Lợi đã triển khai nhiều hoạt động, việc làm thiết thực được cán bộ, đảng viên, cùng các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực.

Với mục đích là đưa việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Vừa qua,  Đảng bộ phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku đã tổ chức hội thi  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tham gia Hội thi có 17 đội với gần 200 thí sinh đến từ các chi bộ tổ dân phố, Làng, chi bộ Công an, Quân sự và trường học trên địa bàn. Với 3 phần thi gồm kể chuyện, hùng biện và năng khiếu, ở phần thi kể chuyện, các thí sinh kể những câu chuyện về cuộc đời, tấm gương và tư tưởng sáng ngời của Bác Hồ vĩ đại. Qua những câu chuyện kể thể hiện tình cảm thiêng liêng đối với Bác, nêu được tấm gương yêu nước nồng nàn của Bác, nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu, hết mực vì con người, chí công vô tư. Nội dung các câu chuyện kể còn giúp cho mọi người hiểu biết sấu sắc hơn về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là thông điệp nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên học tập và làm theo Bác suốt đời phấn đấu làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, phong cách quần chúng, phong cách nêu gương…

(Ảnh: Phạm Trường)

Thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ phường Thắng Lợi xây dựng các chuyên đề, chương trình triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đến từng chi bộ và chỉ đạo thực hiện từng nội dung, nhiệm vụ cụ thể theo từng năm. Ngoài ra, Đảng bộ phường tiến hành triển khai quán triệt mục đích, yêu cầu việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân từ tổ dân phố đến phường. Tổ chức tuyên truyền, học tập các chuyên đề  “Học việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp”. Thông qua công tác tuyên truyền, học tập chuyên đề, hội thi đã làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân  nhận thức được  những giá trị to lớn của tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và việc làm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhờ vậy tác phong làm việc, thái độ phục vụ đối với nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở phường có bước chuyển biến rõ nét. Đặc biệt tính công khai dân chủ của phường trong các hoạt động ngày càng cao, công tác quản lý tài chính, sử dụng ngân sách, tài sản đã đi vào nền nếp.

Năm 2016, Đảng bộ phường sẽ tiếp tục  tổ chức học tập chuyên đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”. Đảng bộ phường chỉ đạo các chi bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm ở khu dân cư, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể để xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể để khắc phục.

(Ảnh: Phạm Trường)

Phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới Đảng bộ và nhân dân phường Thắng Lợi tiếp tục học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh  cho thế hệ trẻ, thanh thiếu niên học sinh. Thực hiện tốt công cuộc đổi mới, giữ vững ổn định chính trị, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế xã hội, từng bước cải thiện đời sống nhân dân, quyết tâm xây dựng phường Thắng Lợi trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.
Thanh Xuân