CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp

Đảng bộ Thành phố Pleiku: Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương

Ngày đăng bài: 18/09/2017
Thời gian qua, Thành ủy Pleiku đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Xoay quanh vấn đề này, chúng tôi vừa có cuộc phỏng vấn đồng chí Trịnh Duy Thuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku, Chủ tịch HĐND thành phố.

Phóng viên (PV):  Trước hết, xin đồng chí điểm lại kết quả sau hơn một năm Đảng bộ thành phố lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị?

Đồng chí Trịnh Duy Thuân:  Trên cơ sở bài học và kinh nghiệm quý qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, công tác triển khai học tập, quán triệt đến xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) được Đảng bộ thành phố chỉ đạo nghiêm túc, đồng bộ. Ban Thường vụ Thành ủy đã chọn một số giải pháp trọng tâm, đột phá để tập trung chỉ đạo triển khai Chỉ thị trong toàn Đảng bộ là chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường vai trò trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các cấp theo Quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của chi bộ, đảng viên.

Đồng chí Trịnh Duy Thuân.

Các tổ chức đảng trực thuộc đã có những cách làm phong phú, sáng tạo, đạt được kết quả rất quan trọng và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Việc đưa chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng trở thành nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng tự phê bình và phê bình. Vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu ngày càng nâng lên. Từng cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung khắc phục, sửa chữa  những hạn chế, khuyết điểm và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Việc chấp hành quy chế, quy định của Đảng chuyển biến tích cực, các kết luận, chỉ đạo của cấp ủy được triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã có sự chuyển biến tích cực về thái độ phục vụ nhân dân, đề cao đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, phong cách làm việc gần dân, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực. Nhiều mô hình hay, sáng tạo của các tập thể, cá nhân, gương người tốt, việc tốt được nhân dân ghi nhận, góp phần thực hiện mục tiêu hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, niềm tin trong nhân dân.

Thành ủy Pleiku tổ chức quán triệt nghị quyết của Đảng.

PV: Được biết, cùng với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Vậy đồng chí có thể đề cập thêm vấn đề này?

Đồng chí Trịnh Duy Thuân: Xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên đối với mỗi cá nhân, cũng như tổ chức đảng, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Trong đó, ngoài kiểm tra, giám sát thường xuyên theo Điều lệ Đảng đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, Thành ủy đã tổ chức các đoàn kiểm tra chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại nhiều đơn vị để có sự chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời hạn chế, khuyết điểm. Đồng thời, tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề gây bức xúc trong nội bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân; kiên quyết chỉ đạo xử lý kỷ luật các trường hợp đảng viên vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, buông lỏng lãnh đạo quản lý; tham nhũng, cố ý làm trái, vi phạm những điều đảng viên không được làm…

Bên cạnh đó, đã phát hiện, biểu dương nhiều tập thể và cá nhân điển hình, những mô hình tốt, những cách làm hay trong học tập và làm theo, góp phần đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời từ tháng 6-2016 đến nay, Đảng bộ thành phố cũng đã thi hành kỷ luật 22 đảng viên (khiển trách 11 trường hợp, cảnh cáo 8 trường hợp, khai trừ Đảng 3 trường hợp)...

Quang cảnh khu vực Trụ sở Thành ủy Pleiku.

PV: Như vậy thời gian tới, Đảng bộ thành phố sẽ tập trung nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Trịnh Duy Thuân: Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng hệ thống chính trị của địa phương, Đảng bộ thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cùng với chỉ đạo xây dựng kế hoạch học tập và làm theo cho toàn khóa và cụ thể hóa cho từng năm, Đảng bộ thành phố tiếp tục xác định các nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm mới phát sinh ở địa phương, cơ quan, đơn vị; nhất là trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác, ý thức phục vụ nhân dân, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao… Đặc biệt, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng các cấp ủy đảng vững mạnh, nội bộ thực sự đoàn kết, thống nhất gắn với đổi mới phong cách, lối làm việc của cấp ủy; giữ vững nền nếp, cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy. Gắn công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức đảng với tăng cường phát triển đảng viên mới đảm bảo số lượng và chất lượng, thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, xây dựng thôn, làng, tổ dân phố vững mạnh toàn diện theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa IX). Chú trọng các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố, nghị quyết của cấp ủy các cấp, gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước…

Mặt khác, Đảng bộ thành phố tiếp tục coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; tiếp tục đổi mới, trẻ hoá đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, bảo đảm tính liên tục, có kế thừa và phát triển; quan tâm quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số đã được đào tạo cơ bản, có triển vọng phát triển tốt. Đồng thời, quyết tâm rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của thành phố đảm bảo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ  chính trị của địa phương trong giai đoạn mới.

PV: Xin cảm ơn đồng chí.  

 
THANH NHẬT (Thực hiện)