CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Thông tin tuyên truyền
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Lịch công tác
Hỏi đáp
1. Địa chỉ Trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND phường Thắng Lợi đặt tại số 605, đường Lê Duẩn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại: 02693.861.067, Emai: vpubpthangloi@gmail.com.
2. Cơ cấu tổ chức:
2.1. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND: Ông Lê Thanh Tâm, sinh ngày 25/12/1972
 
tam-(6).jpg
       
          Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Lý luận chính trị: Cao cấp
           Quê quán: Nhơn Mỹ - An Nhơn - Bình Định
           Nơi ở hiện nay: Xã An Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
           Số điện thoại: 0983.096.281
           Thư điện tử: lethanhtam.ubkt@gmail.com     
 
 2.2. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy: Ông Nguyễn Bá Duy, sinh ngày 20/02/1980
                                   
duy-(2).jpg
       
           Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Lý luân chính trị: Trung cấp
           Quê quán: Cát Thắng, Phù Cát, Bình Định
           Nơi ở hiện nay: Xã An Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
           Số điện thoại: 0968.707776
           Thư điện tử: danguythangloipleiku@gmail.com


2.3.  Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Tùng, sinh ngày 17/3/1975  
  
       tung-(4).jpg    Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Lý luận chính trị: Trung cấp
           Quê quán: Tân Dân, Chí Linh, Hải Dương
           Nơi ở hiện nay: Phường Đống Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
           Số điện thoại: 0968.193.978
           Thư điện tử: Vantungnguyengl@gmail.com

 
 

2.4. Phó Chủ tịch HĐND: Trần Nam Son, sinh ngày 20/7/1977

 son-(1).jpg         Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Trung cấp Tin học; Lý luận chính trị: Trung cấp
          Quê quán: Bình Tân, Tây Sơn, Bình Định
          Nơi ở hiện nay: Phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
          Số điện thoại: 0914.171228
          Thư điện tử: Namsontp.pleiku@gmail.com