CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Lịch công tác
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp

Hội đồng nhân dân Phường Tây Sơn tổ chức kỳ họp thứ Tám (nhiệm kỳ 2011-2016)

Ngày đăng bài: 06/01/2015
Trong 02 ngày 30 và 31/12/2014, Hội đồng nhân dân (HĐND) Phường Tây Sơn đã tiến hành tổ chức kỳ họp thứ Tám HĐND phường khóa III.

Tại kỳ họp này, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo trình tại kỳ họp và thống nhất đánh giá: Trong năm 2014, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng kinh tế của phường giữ vững mức tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu ngân sách nhà nước 7,886 tỷ đồng đạt 123% kế hoạch giao, chi ngân sách nhà nước 4,624 tỷ đồng đạt 102% kế hoạch; không còn hộ nghèo, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện nâng cao; công tác giao quân đạt chỉ tiêu, huấn luyện, diễn tập đạt khá, trật tự an toàn xã hội giữ vững. Hoạt động của HĐND được nâng cao chất lượng; 15/16 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực, 1912/1988 hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa (tỷ lệ 96% hộ gia đình đăng ký).


Cũng tại kỳ họp, HĐND phường tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu; việc lấy phiếu tín nhiệm được chuẩn bị chu đáo theo đúng quy trình, thủ tục, hướng dẫn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, hoạt động giám sát của HĐND; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm phấn đấu rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động làm cơ sở để tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá, sử dụng cán bộ, kết quả lấy phiếu tín nhiệm:
 
1. Ông Bùi Kim Sang- Chủ tịch HĐND Phường, số phiếu hợp lệ 22/23
- Số phiếu tín nhiệm cao: 17 (tỷ lệ 73,91% so với tổng số đại biểu HĐND)
- Số phiếu tín nhiệm: 3 (tỷ lệ 13,04%)
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 (tỷ lệ 8,69%)
 
2. Bà Nguyễn Thị Hằng-  Phó chủ tịch HĐND Phường, số phiếu hợp lệ 21/23
- Số phiếu tín nhiệm cao: 14 (tỷ lệ 60,86%)
- Số phiếu tín nhiệm: 5 (tỷ lệ 21,73%)
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 (tỷ lệ 8,69%)
 
3. Bà Nguyến Khoa Thị Kim Loan-  Chủ tịch UBND Phường, số phiếu hợp lệ 21/23
- Số phiếu tín nhiệm cao: 12 (tỷ lệ 52,17%)
- Số phiếu tín nhiệm: 6 (tỷ lệ 26,08%)
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 (tỷ lệ 13,04%)
4. Bà Nguyễn Thị Chu Toàn- Phó chủ tịch UBND Phường, số phiếu hợp lệ 22/23
- Số phiếu tín nhiệm cao: 10 (tỷ lệ 43,47%)
- Số phiếu tín nhiệm: 11 (tỷ lệ 47,82%)
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 (tỷ lệ 4,34%)
 
5. Ông Nguyễn Tín- Phó chủ tịch UBND Phường, số phiếu hợp lệ 22/23
- Số phiếu tín nhiệm cao: 14 (tỷ lệ 60,867%)
- Số phiếu tín nhiệm: 7 (tỷ lệ 30,43%)
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 (tỷ lệ 4,34%)

                                                                                                       Tin, ảnh: Kim Sang