CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Thông tin tuyên truyền về dân số và hôn nhân gia đình

Ngày đăng bài: 20/05/2019
Ngày 15/5/2019 UBND thành phố ban hành công văn 912/UBND-TP về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số. UBND phường đăng tải toàn bộ nội dung một số quy định của pháp luật về công tác dân số, hôn nhân, gia đình liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, xử lý hành vi tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

document(1).pdf