CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Điều kiện công nhận thương binh

Ngày đăng bài: 19/10/2019
Ông Ngô Mới - phường Hòa Hải, TP. Đà Nẵng hỏi: Tôi là tổ trưởng dân phố, ngoài hoạt động theo định chung, UBND phường ban hành riêng một quy chế hoạt động phối hợp giữa cảnh sát khu vực với tổ trưởng dân phố trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Tại Chương II Điều 6 Điểm B "Trách nhiệm của tổ trưởng dân phố" có ghi "tổ chức cho nhân dân bắt người phạm tội quả tang, tước vũ khí và hung khí của người bị bắt". Trong trường hợp này, nếu tổ trưởng bị chết hoặc bị thương do kẻ phạm tội quả tang manh động gây ra thì tổ trưởng có được công nhận là liệt sĩ hoặc thương binh không?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Điều kiện, tiêu chuẩn xác nhận liệt sĩ, thương binh được quy định tại Điều 17, Điều 27 Nghị định số31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ, trong đó: người hy sinh (hoặc bị thương) trong trường hợp trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong Bộ luật Hình sự thì được xem xét, giải quyết xác nhận liệt sĩ (hoặc thương binh, người hưởng chính sách như thương binh).

Theo đó, nếu người tổ trưởng dân phố bị hy sinh (hoặc bị thương) trong trường hợp tổ chức và truy bắt đối tượng có hành vi nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong Bộ luật Hình sự thì được xem xét giải quyết xác nhận liệt sĩ (hoặc người hưởng chính sách như thương binh).