CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Phường Phù Đổng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 11/8/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX

Ngày đăng bài: 27/06/2014
Phường Phù Đổng được chia tách và thành lập mới theo Nghị định số 46/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ trên cơ sở địa bàn dân cư của 2 phường là Trà Bá và phường Hội Phú. Phường có diện tích tự nhiên là 424,95 ha, có 3.563 hộ, 15.324 nhân khẩu, được chia làm 17 tổ dân phố. Theo số liệu thống kê năm 2010 đất giao thông của phường có 55,27ha; hiện nay toàn phường có 20 con đường và đoạn đường có tên với chiều dài 13.773m (chưa tính đường hẻm).

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Thành ủy, UBND thành phố và các ngành của thành phố việc đầu tư, nâng cấp một số tuyến đường trên địa bàn phường đã có nhiều kết quả tích cực. Thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 11/8/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX) về “Đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020”, theo đó, Đảng ủy đã có Nghị quyết chuyên đề số 38-NQ-ĐU ngày 31/10/2011 về “tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật chỉnh trang đô thị đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn phường Phù Đổng”.

Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của Thành ủy, được sự hỗ trợ của tỉnh, thành phố, phường đã vận động nhân dân phát huy nội lực tập trung xây dựng được 1.819m đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí 805.411.000 đồng. Trong đó, nhà nước hỗ trợ 455.460.702 đồng, nhân dân đóng góp 349.950.298 đồng. Song song với việc làm đường hẻm phường đã vận động nhân dân mắc 256 bóng điện chiếu sáng đường hẻm, trong đó kinh phí của thành phố hỗ trợ là 63.500.000đồng.

Về xây dựng công trình phúc lợi, phường đã xây dựng mới 5 hội trường tổ dân phố 1,11,12,15,16 với tổng diện tích 423,34 m2 và tổng kinh phí là 906.608.800 đồng, trong đó, kinh phí nhà nước hỗ trợ 250.000.000 đồng, số còn lại do nhân dân đóng góp. Sửa chữa 5 hội trường tổ dân phố 6,8,10,13,14 với tổng số tiền phường hỗ trợ 44.000.000 đồng. Phường đã vận dụng chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm để xây dựng nhà làm việc, trực gác cho lực lượng Dân quân và Ban Bảo vệ Dân phố với diện tích sử dụng 172,5m2,  dự toán kinh phí là 525.000.000 đồng, phường đã huy động được 291 ngày công, kinh phí vận động 98.400.000 đồng, ngân sách địa phương 158.687.800 đồng tổng kinh phí thực chi cho công trình là: 257.087.800 đồng tiết kiệm và giảm 50% kinh phí so với dự toán.

Lực lượng đoàn viên thanh niên của phường đang phụ giúp người dân tháo dỡ tường rào trên đường Lê Văn Tám.

Cùng với việc làm đường giao thông nông thôn, phường đã phối hợp Ban Quản lý dự án thành phố vận động nhân dân mở rộng Chỉ giới xây dựng đường Chu Văn An đảm bảo chiều rộng 12m, đã vận động 27 hộ tháo dỡ, di dời vật kiến trúc giao lại mặt bằng tổng diện tích 173,5m2 .

Với chủ trương phù hợp với ý Đảng lòng dân, phường đã vận động nhân dân sống ở 2 đường Bà Triệu và Lê Văn Tám tiếp tục hiến đất để mở rộng chỉ giới xây dựng để thành phố đầu tư hạ tầng. Theo đó, cuối năm 2012 phường đã có kế hoạch vận động nhân dân di dời tháo dỡ hàng rào, vật kiến trúc trên đất để mở rộng Chỉ giới xây dựng đường Bà Triệu với chiều rộng 12m, chiều dài 460m, với tinh thần của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã  có 66 hộ sắp xếp thời gian sửa chữa lại nhà ở, xây dựng lại tường rào trả lại mặt bằng cho Nhà nước với tổng diện tích là 747m2.    

Đơn vị đang thi công đường Lê Văn Tám.
 
Đầu năm 2013 phường tiếp tục triển khai kế hoạch vận động nhân dân di dời tháo dỡ hàng rào, vật kiến trúc trên đất để mở rộng Chỉ giới xây dựng đường Lê Văn Tám với chiều rộng 12m, chiều dài 600m, có 48 hộ đã tháo dỡ vật kiến trúc trả lại mặt bằng cho Nhà nước tổng diện tích là 561,35m2.       

Qua một số công trình phường đã triển khai, ngoài chủ trương đúng đắn của Thành ủy, kế hoạch chỉ đạo của UBND phường còn có sự đồng tâm hiệp lực và chung sức của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phường Phù Đổng với quyết tâm cao nhất để góp phần cho việc đầu tư chỉnh trang đô thị thành phố Pleiku xứng tầm với tiêu chí và chất lượng đô thị loại I trước năm 2020./.
                                                                                          
Nguyễn Xanh