CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19

Ngày đăng bài: 11/02/2021
UBND phường Phù Đổng thông báo danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19 để người dân đến địa bàn tỉnh Gia Lai và các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh biết, kịp thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

1. Danh sách các địa phương ngoài tỉnh:
+ Truy cập địa chỉ sau: https://bitly.com.vn/ky2bx8
+ Truy cập bằng quét mã QRcode:
QR-ngoai-tinh.png
2. Danh sách các địa phương trong tỉnh:
+ Truy cập địa chỉ sau: https://bitly.com.vn/2dqmb2
+ Truy cập bằng quét mã QRcode:
QR-trong-tinh-(2).png
Cách sử dụng quét mã QRCode như sau
+ Truy cập bằng mã QR code sử dụng ứng dụng quét mã QR code trên thiết bị thông minh để truy cập.
+ Sử dụng quét mã QR code bằng Zalo như sau:
Bước 1: mở Zalo => Tại mục Tin nhắn, góc phải bên trên màn hình => Chọn biểu tượng QR code (sát biểu tượng dấu +).
Bước 2: Di chuyển Camera đến vùng có mã QR code của thông báo này => Đọc thông tin được mã QR code dẫn đến. 
Công dân đi, đến các địa phương, khu vực liên quan dịch bệnh Covid-19 vui lòng khai báo y tế với chính quyền, cơ quan y tế địa phương để được tư vấn và áp dụng các biện pháp can thiệp y tế phù hợp./.