CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin trong tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Ngày đăng bài: 11/03/2019
Cán bộ tổ dân phố thuộc phường IaKring được cử làm Điều tra viên tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đã tham gia Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin trong tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 do Chi cục thống kê tỉnh Gia Lai tổ chức.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc TĐT đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng CNTT-truyền thông trong tất cả các công đoạn của TĐT. Tổng điều tra dân số và nhà ở thực hiện vào thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019; thời gian thu thập thông tin tại địa bàn trong 25 ngày, bắt đầu từ 7h sáng ngày 1/4/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019.
Nhằm cung cấp thông tin toàn diện, chi tiết về tình hình dân số và nhà ở của nhân dân và làm căn cứ cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành và địa phương trong đánh giá tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách phát triển kinh tế- xã hội; đặc biệt trong mảng dân số, xã hội.
2.jpg
Chi cục Thống kê tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tập huấn chi làm 3 đợt: từ ngày 25/2/2019 đến ngày 14/3/2019. Các học viên tham gia lớp tập huấn sẽ được cung cấp và đã nắm bắt rõ những kiến thức cơ bản về phương án TĐT dân số và nhà ở năm 2019; vai trò nhiệm vụ của điều tra viên và tổ trưởng; quy trình điều tra, các quy định trong phiếu điều tra; hướng dẫn cách hỏi và ghi phiếu trang bìa, xác định nhân khẩu thực tế thường trú; hướng dẫn cài đặt chương trình và ghi phiếu trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh; hướng dẫn sử dụng phiếu điện tử trong thu thập thông tin; hướng dẫn nghiệm thu phiếu giấy và nghiệm thu trực tuyến tại trang web điều hành. Thực hành kiểm tra và nghiệm thu số liệu trên trang web điều hành...
                                                                                                                    - Duong Quang-