CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Pleiku

Ngày đăng bài: 13/11/2020
          Sáng 13/11/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy phường IaKring (Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025). 

          1.jpg
          Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Quang Ngà – Phó giám đốc trung tâm chính trị thành phố Pleiku, tập trung quán triệt và nắm vững những vấn đề mới, nhất là quan điểm phát triển, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2025, đặc biệt là 4 nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Pleiku lần thứ XII đề ra. Đồng thời, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị khẩn trương xây dựng các hành động thiết thực, sát, đúng ở cấp mình, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phân công cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện bằng nhiều cách làm hay, đồng bộ, hiệu quả nhằm tạo bước đột phá ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ mới.
4.jpg