CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Đảng bộ phường IaKring tổ chức quán triệt nghị quyết của Bộ Chính trị

Ngày đăng bài: 28/02/2019
Ngày 28/3/2019, Đảng bộ phường IaKring tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TW và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

             Tại hội nghị, có 300 người là cán bộ, đảng viên toàn phường đã được nghe thường trực Đảng ủy phường phổ biến các nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã và Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nên kinh tế.

55882192_337815926844487_1799573786442334208_n.jpg
         Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện sát với tình hình thực tiễn của địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
 
                                                                                                                                 - Duong Quang-