CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Tuyên truyền , phổ biến, giáo dục pháp luật

Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

Ngày đăng bài: 10/09/2021
UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch thực hiện một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ.

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch thực hiện một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ.
 nha-rong-1.png
Tuyên truyền khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường tại làng dân tộc thiểu số Plei Ốp - Phương Hoa Lư – TP. Pleiku.
Nội dung trọng tâm là đề ra các giải pháp hiệu quả ngăn ngừa và hạn chế khắc phục cơ bản những vấn đề ô nhiễm môi trường, giảm thiểu suy thoái tài nguyên thiên nhiên, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên và năng lực quản lý môi trường, chú trọng bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản, tập trung khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường nông thôn và khu vực các làng nghề. Đồng thời, chủ động phòng chống khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường và bảo vệ đa dạng sinh học, nâng cao năng lực thích nghi và ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường công tác bảo vệ môi trường đô thị, kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập khẩu phế liệu, ngăn chặn có hiệu quả sự suy thoái của các hệ sinh thái, suy giảm các loài, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội gắn liền với bảo vệ môi trường theo hướng bền vững...
 Nguồn: Trang thông tin điện tử Thành phố Pleiku