CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Tuyên truyền , phổ biến, giáo dục pháp luật

Thông báo về việc hỗ trợ xây dựng Website, các phần mềm, ứng dụng thương mại điện tử cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Ngày đăng bài: 22/06/2021
          Thực hiện Công văn số 531/KT ngày 16/6/2021 của phòng Kinh tế thành phố Pleiku về việc hỗ trợ xây dựng website, các phần mềm, ứng dụng thương mại điện tử cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh năm 2021;

             Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh việc ứng dụng thương mại điện tử phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2021, Sở Công thương triển khai hỗ trợ xây dựng và cấp miễn phí website thương mại điện tử, các phần mềm, ứng dụng thương mại điện từ cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh. 
             Vậy UBND phường thông báo đến cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cửa hàng bán lẻ trên địa bàn phường có nhu cầu hỗ trợ xây dựng website, các phần mềm, ứng dụng thương mại điện tử (nội dung cụ thể tải  TẠI ĐÂY  CV-965-So-Cong-Thuong.pdf) đến đăng ký trực tiếp tại Ủy ban nhân dân phường Hội Thương trước ngày 29/7/2021 thông qua bộ phận Văn hóa - Thông tin phường.