CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Tuyên truyền , phổ biến, giáo dục pháp luật

Thống báo số điện thoại đường dây nóng BCĐ phòng, chống Covid-19 TP. Pleiku

Thông báo tuyển chọn lao động Việt Nam đi làm việc tại dự án điện gió Hưng Hải

Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ chứng thực sao y bản chính trên môi trường điện tử

Thông báo hoãn tiếp dân định kỳ của chủ tịch UBND thành phố Pleiku

Thông tin đường dây nóng về phòng, chống dịch covid phường Hội Thương

chi tiết tải tại đây: 1225_2021_Cong-van-ve-viec-thuc-hien...

Tông báo tạm dừng một số hoạt động, dịch vụ chưa thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19

Nội dung chi tiết taier tại đây: Thong-bao245_0001.pdf

Thông báo về việc hỗ trợ xây dựng Website, các phần mềm, ứng dụng thương mại điện tử cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh.

          Thực hiện Công văn số 531/KT ngày 16/6/2021 của phòng Kinh tế thành phố Pleiku về việc hỗ trợ xây dựng website, các phần mềm, ứng dụng thương mại điện tử cho doanh...

Thông báo troe cờ Tổ quốc kỷ niệm 46 năm giải phóng tỉnh Gia Lai

triển khai thực hiện Thông tư số 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27/11/2020

về việc triển khai Nghị định số 151/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ

Về việc triển khai Nghị định số 151/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
|<<1 2>>|