CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Tuyên truyền , phổ biến, giáo dục pháp luật

Thông báo: triển khai mô hình ngày không viết, ngày không hẹn

Số hiệu: 82/TB -UBND Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: UBND phường Hội Thương Người ký: Võ Thị Hằng
Ngày ban hành: 10/10/2022 Ngày hiệu lực:
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: