CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Tuyên truyền , phổ biến, giáo dục pháp luật

Công văn: CÔNG VĂN về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Số hiệu: 386/SLĐTBXH - VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Sở Lao động Thương binh và Xã hội Người ký: Trần Thanh Hải
Ngày ban hành: 17/05/2022 Ngày hiệu lực:
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: