CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Tuyên truyền , phổ biến, giáo dục pháp luật

Kế hoạch: rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông. lâm, ngư nghiệp trên địa bàn phường năm 2022

Số hiệu: 117/KH- UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: UBND phường Hội Thương Người ký: Lưu Thị Kim Chi
Ngày ban hành: 25/08/2022 Ngày hiệu lực:
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: