CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Tuyên truyền , phổ biến, giáo dục pháp luật

Công văn: Công văn số 125/CV-UBND ngày 18/6/2020 của UBND phường Hội Thương V/v thực hiện thông tin, truyền thông, tăng cường tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật

Số hiệu: 125/CV-UBND Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: UBND phường Hội Thương Người ký: Võ Thị hằng
Ngày ban hành: 18/06/2020 Ngày hiệu lực:
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: