CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Tuyên truyền , phổ biến, giáo dục pháp luật

Công văn: Công văn Hưởng ứng cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái hù địch lần thứ 2,năm 2022

Số hiệu: 172 -CV/BTGTU Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban tuyên giáo Thành ủy Người ký: Bùi Tiến Dũng
Ngày ban hành: 20/04/2022 Ngày hiệu lực:
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: