CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Tuyên truyền , phổ biến, giáo dục pháp luật
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

 |<  <  10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
22/KH-VHTT 17/02/2021 Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Hội Thương
340/BC-UBND 21/12/2020 Báo cáo Kinh tế Xã hội năm 2020
347/BC-UBND 15/12/2020 BÁO CÁO Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
Số 1073/QĐ-UBND 17/11/2020 Quyết định về việc công bố danh mục gồm 02 TTHC được sửa đổi, bổ sung, mới 02 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố
298/BC-UBND 05/11/2020 Báo cáo công tác môi trường năm 2020
QĐ-UBND 04/11/2020 Niêm yết công khai thủ tục hành chính đã được công bố (Quyết định 1020/QĐ-UBND ngày 30/10/2020)
242/BC-UBND 28/08/2020 Báo cáo về đất đai năm 2020
177/QĐ-UBND 14/08/2020 Quyết định công khai số liệu dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của UBND phường Hội Thương
752/QĐ-UBND 12/08/2020 Quyết định về việc công bố danh mục và Quy trình nội bộ của 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
114/TB-UBND 04/08/2020 CÔNG VĂN về việc Tạm dừng các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường, cơ sở mầm non, nhóm trẻ gia đình để phòng, chống dịch bệnh Covid -19