CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Tuyên truyền , phổ biến, giáo dục pháp luật
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

 |<  <  10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
382/CV-UBND 26/08/2021 Về việc tiếp tục triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường Hội Thương
3033/UBND-TH 25/08/2021 Công văn về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND Tỉnh
715/QĐ-UBND 16/08/2021 Quyết định về việc công danh mục gồm 02 TTHC mới; 49 TTHC được sửa đổi, bổ sung; 20 TTHC bị bãi bỏ và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 05 bTTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của BND các huyện, thị xã, thành phố
1065/SLĐTBXH-VP 27/07/2021 Công văn tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch bưu chính công ích đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐTBXH
290/UBND-ĐC 23/06/2021 Tham gia góp ý về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
249/UBND-VP 11/06/2021 Công văn triển khai một số nhiệm vụ sau hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2021
1716/UBND-KT 28/05/2021 Công văn triển khai các biện pháp phòng chống COvid -19 của ngành Công Thương
02/NQ-UBBC 27/04/2021 Nghị quyết về công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hội Thương, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
320/QĐ-UBND 05/04/2021 Quyết định công bố danh mục 04 TTHC mới và 05 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
105/TB-UBND 25/03/2021 Thông báo kết luận của đồng chí chủ tịch UBND phường tại cuộc họp giao ban tổ dân phố, các ngành tháng 3/2021