CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Tuyên truyền , phổ biến, giáo dục pháp luật
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

 |<  <  10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
01/2022/TT - BLĐTBXH 25/01/2022 Thông tư Hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động
15/KH-UBND 19/01/2022 Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn TCPL trên đại bàn phường năm 2022
03/KH-UBND 05/01/2022 KH tuyên truyền các hoạt động tết Nhâm Dần 2022
2200/CV-UBND 31/12/2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện chuyển đổi IPv6 trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 - 2025
28/2021/TT - BLĐTBXH 28/12/2021 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
3440/UBND-KT 13/09/2021 Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh
3292/UBND-LĐTBXH 06/09/2021 CÔNG VĂN về việc chi trả chế độ người có công trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg
Số: /QĐ-UBND 31/08/2021 CÔNG VĂN về việc công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ gồm các thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Bảo hiểm xã hội các cấp; Sở lao động - Thƣơng binh và Xã hộ
Số:3073/UBND -VHXH 27/08/2021 CÔNG VĂN về việc tiếp tục triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Pleiku
Số: 3033/UBND-TH 26/08/2021 V/v triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND Tỉnh