CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
Tuyên truyền , phổ biến, giáo dục pháp luật

Phường Hội Thương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày đăng bài: 12/04/2021
            Từ ngày 03 đến ngày 09 tháng 4 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phối hợp cùng UBND phường Hội Thương chủ trì tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

            Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; Các Nghị quyết và văn bản hướng dẫn, quy định của các cơ quan có thẩm quyền; Nghị quyết số 1186/2021/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết liên tịch số: 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hướng dẫn số 35/HD-MTTQ-BTT ngày 25/3/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Pleiku hướng dẫn quy trình tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
            Từ ngày 03 đến ngày 09 tháng 4 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phối hợp cùng UBND phường Hội Thương chủ trì tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 02 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai, 02 người người ứng cử đại biểu HĐND các huyện và 28 người ứng cử đại biểu HĐND các xã phường, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 07 tổ dân phố trên địa bàn phường Hội Thương. Tham dự tại hội nghị có các đồng chí lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị giới thiệu người ứng cử và lãnh đạo phường Hội Thương cùng hơn 1.000 cử tri về tham dự đông đủ.
cu-tri-đa-sua.png
             Sau khi nghe tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, các cử tri phát biểu ý kiến, nhận xét đối với những người ứng cử tại nơi cư trú.
           Qua ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú, những người ứng cử đều có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, giản dị, vui vẻ, gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân và gương mẫu trong sinh hoạt ở nơi cư trú; đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiểu chuẩn cụ thể của đại biểu HĐND theo luật định.
            Hội nghị tiến hành biểu quyết tín nhiệm những người ứng cử được cử tri nơi cư trú tín nhiệm với tỷ lệ tán thành cao, các hội nghị đều biểu quyết thống nhất 100% đối với những người ứng cử.
 Tin, ảnh: Nguyễn Xuân Hòa