CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", giai đoạn 2000-2020

Ngày đăng bài: 10/08/2020
          Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-BCĐ ngày 06/7/2020 của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Pleiku về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn (2000-2020).
           Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường Hội Phú tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn (2000-2020) và triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn (2021-2030) trên địa bàn phường.

ae97d22a3fc3c39d9ad2.jpg
           Trong  20 năm qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây nông thôn mới đô thị văn minh” phát triển mạnh mẽ và đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, phong trào từng bước đi vào chiều sâu, khơi dậy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, có tác động thiết thực đối với xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, đã chú trọng phát triển các phong trào xây dựng gia đình, tổ dân phố văn hóa, Cơ quan, Đơn vị đạt chuẩn văn hoá; phong trào xây dựng gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến; phong trào học tập, lao động sáng tạo; phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại... đã được quan tâm thực hiện, do đó có tác dụng to lớn đối với việc giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội và thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
f745e91605fff9a1a0ee.jpg
           Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng đã huy động mọi nguồn lực của nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự; phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, ý chí tự lực tự cường làm cho các giá trị văn hoá thấm sâu vào mỗi người, mỗi gia đình và cả cộng đồng khu dân cư; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh tạo nền tảng tư tưởng vững chắc trong xã hội.
6d70ae2d42c4be9ae7d5.jpg
          Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là phong trào trọng tâm của thời kỳ đổi mới đất nước, thúc đẩy tạo điều kiện cho các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình kinh tế -xã hội, an ninh –quốc phòng, xây dựng cơ sở vững mạnh về mọi mặt. Để tiếp tục phát huy sức mạnh phong trào trong thời gian đến, cần tập trung hơn nữa một số nhiệm vụ cụ thể sau:
- Phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
- Xây dựng “Người tốt việc tốt”.
- Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”
- Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa.
- Xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa.
a4fd6f74829d7ec3278c.jpg 
(Phát biểu chỉ đạo của Đ/c Nguyễn Thị Minh Hải - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy tại Hội nghị)
            Tại hội nghị đã tiến hành biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện phòng trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"
653b0cb8e1511d0f4440.jpg
(Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn (2000-2020)
 
45020ae0e7091b574218.jpg
(Khen thưởng các cá nhân thành tích xuất sắc trong phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn (2000-2020).
 
N.T.T