CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Tái định cư cho 26 hộ thuộc Dự án Kè chống sạt lở Suối Hội Phú (TP.Pleiku)

Ngày đăng bài: 09/11/2015
Để triển khai thực hiện Dự án xây dựng Kè chống sạt lở Suối Hội Phú - Thành phố Pleiku, tại Công văn số 4811/UBND-CNXD mới đây, UBND tỉnh đã đồng ý cho UBND thành phố Pleiku được thực hiện phương án bố trí tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất, không qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, cho 26 hộ dân để thực hiện Dự án Kè chống sạt lở Suối Hội Phú - Thành phố Pleiku.

Sẽ tổ chức tái định cư cho các hộ trong vùng sạt lở Suối Hội Phú.

Trong đó, vị trí thực hiện bố trí tái định cư và giao đất tại khu tái định cư đường Ngô Gia Khảm (21 lô) và khu tái định cư Trại kỷ luật Quân đội (5 lô). Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Pleiku có trách nhiệm kiểm tra, bố trí tái định cư phải đảm bảo nguyên tắc bố trí và tương xứng về vị trí  theo quy định…
                                                                              
Tin, ảnh:
THANH NHẬT