CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 2020 và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021

Ngày đăng bài: 14/12/2020
           Ngày 10 tháng 12 năm 2020, thực hiện quy chế làm việc của UBND phường, được sự đồng ý của Thưởng trực Đảng ủy. UBND phường Hội Phú tổ chức hội nghị tổng kết công tác UBND phường năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

             Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND phường về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020; dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố, sự lãnh đạo của Đảng ủy phường, sự giám sát của HĐND phường, sự phối hợp của các phòng, ban của thành phố, Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể phường, sự nỗ lực phấn đấu từ phường đến tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn, UBND phường đã tập trung lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 đạt được một số kết quả nhất định.
tk44.jpg
          Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các cơn bão, áp thấp nhiệt đới đã tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải ngưng hoạt động, người lao động bị mất việc. Bên cạnh đó, giá cả một số mặt hàng nông sản xuống thấp (mía nguyên liệu, tiêu, cao su, cà phê…) ảnh hưởng đến sản xuất và thu nhập của người dân. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo điều hành, UBND phường đã triển khai kịp thời các chỉ đạo của Thành phố, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND phường. Tình hình kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực, có 12/13 chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 đạt và vượt kế hoạch do Đảng ủy phường, HĐND phường giao. Trong đó, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế tiếp tục phát triển; chất lượng dạy và học được nâng lên; thực hiện kịp thời, đảm bảo các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; thường xuyên chỉ đạo, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức; hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2020 theo kế hoạch; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bộ phận tài chính, bộ phận ”1 cửa” chuyển biến tích cực. 
           Bên cạnh những kết quả đạt được, còn có một số khó khăn, tồn tại như: 01 chỉ tiêu không đạt là khu dân cư đạt chuẩn văn hóa; công tác vệ sinh môi trường, xử lý rác thải có nơi, có lúc chưa đảm bảo; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở một số tổ dân phố hiệu quả chưa cao. 
            Trong Hội nghị, UBND phường đã tiến hành khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kế hoạch nhà nước năm 2020 và các hộ kinh doanh hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế tại địa phương trong năm.
tk-1.jpg
(Khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch nhà nước năm 2020)
tk2.jpg
(Khen thưởng các hộ kinh doanh hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế tại địa phương)
            Tại Hội nghị UBND phường cũng đã xác định một số chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của năm 2021 trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, nội chính; UBND phường đề nghị Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể phường phối hợp chặt chẽ trong quá trình chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ; yêu cầu các ngành chuyên môn thuộc phường, Tổ trưởng 6 tổ dân phố triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

N.T.T