CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Hội đồng nhân dân phường Hội Phú khóa XI tổ chức kỳ họp lần thứ Mười

Ngày đăng bài: 18/01/2016
Ngày 8/1/2016, Hội đồng nhân dân phường Hội Phú, khóa XI tổ chức kỳ họp lần thứ 10 để đánh giá kết quả hoạt động năm 2015 và thông qua chương trình, chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.

Được sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hoạt động của HĐND phường trong năm đã có nhiều cố gắng, cơ bản thực hiện đảm bảo chương trình xây dựng Nghị quyết và chương trình giám sát đề ra; chương trình làm việc của các kỳ họp có bước đổi mới cải tiến, thời gian trình bày các báo cáo được rút gọn, ưu tiên thời gian cho việc thảo luận tại hội trường, công tác tổ chức điều hành kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, đúng luật. Số lượng đại biểu HĐND phường tham gia thảo luận tại hội trường cũng như chất vấn và trả lời chất vấn có tiến bộ và chất lượng hơn trước, đa số các đại biểu HĐND phường tham gia tích cực các hoạt động trước, trong và sau các kỳ họp tham gia tiếp xúc cử tri với tinh thần trách nhiệm cao; hoạt động giám sát, thẩm tra được duy trì thường xuyên, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra; số đại biểu HĐND tham dự các cuộc giám sát có nhiều tiến bộ và trách nhiệm hơn; các kiến nghị sau giám sát được cụ thể ngắn gọn, rõ  ràng được đơn vị giám sát tiếp thu thực hiện. Báo cáo thẩm tra của thường trực HĐND chất lượng được nâng lên, vai trò hoạt động của HĐND được thể hiện rõ nét hơn, được đông đảo nhân dân và cử tri phường quan tâm theo dõi và đánh giá cao. Các Nghị quyết HĐND phường ban hành thực hiện có hiệu quả, đi vào cuộc sống. Đạt những kết quả cụ thể như sau:

Giá trị Thương mại-Dịch vụ tăng ổn định, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nhân dân, đạt 113 tỷ đồng. Giá trị sản xuất Công nghiệp-Xây dựng đạt 134 tỷ/130 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch, tăng 16% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi: Tổng diện tích gieo trồng là 128 ha, tổng sản lượng lương thực đạt 638 tấn đạt 100% kế hoạch.

Tập trung cho công tác đầu tư xây dựng cơ bản, hoàn thành kế hoạch bắt điện chiếu sáng năm 2015 với tổng số 13/13 bóng điện, đạt 100% kế hoạch thành phố giao và đạt 217% NQ HĐND phường đề ra. Đưa vào sử dụng 287m đường giao thông nông thôn, đạt 100% KH thành phố giao và 144% NQ HĐND phường đề ra. Công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng được duy trì thường xuyên, kiểm tra xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm. Tăng cường công tác quản lý về lĩnh vực tài nguyên môi trường, trong năm đã giải quyết 240 trường hợp liên quan đến đất đai. Phối hợp với Văn phòng ĐKQSDĐ kiểm tra, giải quyết, hướng dẫn những vướng mắc của nhân dân trong lĩnh vực đất đai. Phối hợp công ty tư vấn kỹ thuật địa chính 1/7 thực hiện công tác kiểm kê đất đai năm 2014 để lập biểu đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn phường. Tập trung tuyên truyền vệ sinh rác thải, vệ sinh môi trường, vận động bà con nhân dân nộp tiền để thu gom rác.

Thu ngân sách nhà nước đạt và vượt kế hoạch, năm 2015 thu  3.381.000.000 đồng, đạt 130% KH thành phố giao, 120% Nghị quyết HĐND phường đề ra. Tổng thu ngân sách phường thực hiện 831.709.000đồng, đạt 132% KH thành phố giao, 120% Nghị quyết HĐND phường đề ra. Tổng chi ngân sách phường thực hiện 4.110.000.000 đồng, đạt 109% KH thành phố giao, 103% Nghị quyết HĐND phường.

Đã triển khai tập trung tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc; Tiếp tục tuyên truyền thực hiện việc “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện Đề án “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.  Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên rõ rệt, kết quả năm học 2014-2015 đã đạt được nhiều kết quả, công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chú trọng. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giảm 6/13 hộ, đạt 120% Nghị quyết HĐND phường giao. Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xét công nhận 2.330/2.455 hộ gia đình văn hóa đạt 95%, Ban chỉ đạo thành phố công nhận 08/09 tổ dân phố đạt khu dân cư văn hóa đạt 89%.

Tình hình An ninh chính trị-Trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Tăng cường chủ động phòng ngừa, tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức cảnh giác của nhân dân. Công tác giao quân đạt 100% kế hoạch. Tổ chức huấn luyện dân quân đạt khá. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được duy trì thường xuyên.
Tổ chức tốt và thành công các kỳ họp HĐND phường: Trong năm 2015 HĐND phường đã tổ chức 03 kỳ họp (02 kỳ họp thường kỳ và 01 kỳ họp bất thường); Hoạt động của Thường trực HĐND phường có nhiều đổi mới,  Thường trực HĐND phường đã đảm bảo các hoạt động thường xuyên của HĐND phường luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với Đảng ủy phường, tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy phường để cụ thể các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị được giao. Thường xuyên giữ mối quan hệ giữa Thường trực HĐND phường với UBND, UBMT và các tổ chức thành viên của Mặt trận, đại biểu HĐND phường và nhân dân.

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân: Trước và sau kỳ họp HĐND phường trong năm 2015, Thường trực HĐND phường đã phối hợp chặt chẽ với Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị bầu cử tại địa bàn với UBND, UBMT, kể cả phối hợp với tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận để tổ chức cho đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc với cử tri đã tiết kiệm được thời gian của cử tri. Tại các buổi tiếp xúc với cử tri trong năm 2015 các đại biểu HĐND phường đã thông báo đến với cử tri về nội dung chương trình các kỳ họp, các kết quả kỳ họp HĐND; đồng thời lắng nghe, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được các cấp, các ngành của tỉnh, thành phố và địa phương xem xét, giải quyết thỏa đáng và trả lời bằng văn bản tại mỗi kỳ họp. Thực hiện hướng dẫn của Thường trực HĐND thành phố, thường trực HĐND phường đã xây dựng và triển khai kế hoạch tiếp công dân của HĐND và đại biểu HĐND năm 2015 theo đúng quy định của Luật tiếp công dân và Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND phường tiếp công dân định kỳ vào ngày 12 hàng tháng và hàng ngày tại phòng làm việc của Thường trực HĐND phường.

Tại kỳ họp đã thông qua các Nghị quyết: Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch nhà năm 2015 và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2016; Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân phường năm 2016; Nghị quyết thông qua phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2016 và Nghị quyết thông qua kế hoạch thu, chi, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng an ninh năm 2016.
                                                                  
Hà Linh