CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Công tác tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Ngày đăng bài: 06/05/2021
Ủy ban nhân dân phường đã tiến hành niêm yết danh sách cử tri; Danh sách và tiểu sử tóm tắt người ứng cử Đại biểu Quốc hội; Danh sách và tiểu sử tóm tắt người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Danh sách và tiểu sử tóm tắt người ứng cử Đại biểu Quốc hội; Danh sách và tiểu sử tóm tắt người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; Danh sách và tiểu sử tóm tắt người ứng cử Đại biểu Quốc hội; Danh sách và tiểu sử tóm tắt người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân phường đảm bảo đúng quy định và tiến độ cuộc bầu cử.

z2487276947075_4813f3b087a3a5ab8cb5acf48ce22c59.jpg
z2487276835276_809ac7ec8bbb75e4807624fe3ad6a6f8.jpg
z2487277107692_7e5559f708e4426b024b0bf37f188bba.jpg
z2487277315628_17be3426d09f9852fce5463f5f9d4243.jpg
z2487277085985_78ac062e556124ae36f7a9deb2a51077.jpg