CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Đảng ủy phường Hội Phú: Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết

Ngày đăng bài: 22/01/2016
Ngày 19/01/2016, Đảng ủy phường Hội Phú đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết với sự tham gia của trên 122 người là các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường (khóa X); Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ, trưởng, phó các đoàn thể của phường; toàn thể đảng viên của 15 chi bộ trực thuộc; cán bộ, công chức chuyên trách, bán chuyên trách, trưởng, phó Ban bảo vệ tổ dân phố, tổ trưởng, tổ phó của 9 tổ dân phố và trưởng Ban công tác Mặt trận của 9 tổ dân phố (chưa phải là đảng viên).Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu tham gia được nghe phổ biến, học tập các chuyên đề về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2015 - 2020) như: phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế; công tác xây dựng hệ thống chính trị; phát triển văn hóa-xã hội; công tác quốc phòng, an ninh, cải cách tư pháp và hoạt động đối ngoại. Và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12, 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Đồng thời, thông qua Hội nghị, Đảng bộ phường Hội Phú đã tổ chức và làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân để tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động trong việc thực hiện Nghị quyết.     
 
Tin, ảnh: Phan Thị Hợp