CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Đại hội Hội Khuyến học phường Hội Phú Lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng bài: 31/07/2020
          Ngày 31/7/2020 Hội khuyến học phường Hội Phú tổ chức Đại hội Hội Khuyến học phường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

 
          Đại hội Hội Khuyến học phường Hội Phú lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức vào thời điểm có nhiều ý nghĩa quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đảng bộ phường Hội Phú lần thứu XI. Toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong phường tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Khuyến học được giao với vai trò nòng cốt trong việc “Liên kết, phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” nhằm góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho Tổ quốc.
z2001335470226_e69718914884c342535a40c3a16ce1c1.jpg

          Trong nhiệm kỳ qua công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở phường luôn có sự quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo của Hội thành phố. Đặc biệt là sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, UBND phường, sự hỗ trợ của UBMTTQVN phường và các đoàn thể từ phường đến cơ sở nên phong trào từng bước phát triển vượt bậc.
z2001335398042_eb174f557f57307c7c5c03635ca4cf82.jpg
(Đ/c Nguyễn  Thị Hồng Tân - Ủy viên BCH Hội Khuyến học Thành phố phát biểu chỉ đạo )

 
z2001335383868_1ec4e3c2e0b128f91e13fed05a4705e6.jpg
Đ/c Ngô Thị Xuân Hồng - Chủ tịch UBND phường phát biểu)
 
           Đại hội Hội Khuyến học phường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 là một dấu mốc quan trọng, vì vậy toàn thể cán bộ hội  viên, nhân dân toàn phường tiếp tục thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, hướng toàn bộ công tác khuyến học, khuyến tài vào nhiệm vụ trọng tâm là: Xây dựng xã hội học tập, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng tất cả vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
 
N.T.T