CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
I- NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC GIAI ĐOẠN 2015-2020
1. Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế
1.1. Kinh tế có mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng cơ cấu Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ đề ra([1]). Giá trị Thương mại-Dịch vụ tăng từ 43,5% lên 52%; Công nghiệp-Xây dựng giảm từ 51,4% còn  43%; Nông nghiệp chiếm 5%, cụ thể như sau:
- Thương mại - dịch vụ: Giá trị kinh doanh thương mại dịch vụ tăng đều hàng năm, đạt bình quân 226,7 tỷ đồng/năm([2]). Chất lượng các loại hình kinh doanh được nâng lên, hình thức đa dạng như ăn uống, giải khát, buôn bán nhỏ lẻ, nhà trọ, internet, sân bóng đá mini, hồ bơi, sân tennis,… phát triển khá nhanh, đảm bảo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động.
- Công nghiệp - xây dựng: Giá trị sản xuất Công nghiệp- Xây dựng tăng đều hàng năm bình quân đạt 222,7 tỷ đồng/năm([3]), đã có sự chú trọng đầu tư công nghệ và thiết bị như gia công cơ khí gò hàn, làm cửa sắt, sửa chữa ô tô, mô tô, mộc dân dụng, gỗ mỹ nghệ, chế biến cà phê; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, việc làm từ nông nghiệp.
- Nông nghiệp: Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 25,4 tỷ đồng/năm. Tập trung chỉ đạo khuyến khích áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Diện tích cây công nghiệp dài ngày ổn định (chủ yếu là xâm canh), diện tích lúa nước thường xuyên bị khô hạn đã chuyển sang những loại cây trồng khác thích hợp. Tình hình chăn nuôi tiếp tục ổn định, không có dịch bệnh diện rộng trên địa bàn. Các chương trình khuyến nông, dự án nuôi thỏ, tái canh cây cà phê… bước đầu có hiệu quả.
1.2. Phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố: Triển khai vận động các ban ngành, đoàn thể, nhà trường và các tổ dân phố ủng hộ 1 triệu đồng/1 tổ chức và các cán bộ, công chức thuộc phường ủng hộ 1 ngày lương giúp đỡ xã IaKênh đạt chuẩn xã nông thôn mới, với tổng số tiền vận động 20 triệu đồng.
1.3. Công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 18% so với kế hoạch thành phố giao([4]); phần phường thu tăng bình quân hàng năm 16% so với kế hoạch thành phố giao([5]). Đảm bảo chi cho hoạt động thường xuyên, có tích lũy để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Công tác thu nợ đọng thuế được chú trọng, hiện đang tiếp tục triển khai quyết liệt.
1.4. Về xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển đô thị:
- Thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU (Khóa X) về “Đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020” đã tập trung vận động nhân dân đóng góp kinh phí, công sức để nhựa hóa, bê tông hóa đường hẻm, đường giao thông nông thôn, hệ thống thoát nước, bắt điện chiếu sáng các tuyến đường trên địa bàn, các công trình do thành phố đầu tư làm cho bộ mặt đô thị có nhiều thay đổi rõ rệt. Từ 6/2015-12/2019 đã vận động làm 1.077 m đường giao thông nông thôn, lắp đặt 66 bóng điện chiếu sáng đường hẻm trên địa bàn phường.
Công tác vận động đền bù giải phóng mặt bằng thi công Dự án Kè chống sạt lở suối Hội Phú đã cố gắng phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố thực hiện. Từ năm 2016 đến nay thực hiện giai đoạn 2 (đoạn Hùng Vương đến Nguyễn Tri Phương) đã vận động thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ, tái định cư cho 33/34 hộ (38 thửa đất); giai đoạn 3 (đoạn Nguyễn Tri Phương đến Nguyễn Trung Trực) đã đồng ý 74/82 thửa, hiện thành phố vận động 2 hộ/3 thửa đất[6] và phường đang tiếp tục vận động 3 hộ/4 thửa đất[7] còn lại.
2. Về thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hoá - xã hội, bảo vệ môi trường
2.1. Công tác giáo dục: Chất lượng giáo dục được nâng lên, cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư mở rộng. Hằng năm huy động 100% trẻ em ra lớp, 100% học sinh hoàn thành bật tiểu học, tốt nghiệp THCS đạt trên 98%; giữ vững phổ cập mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Các hoạt động dạy thêm, học thêm được quản lý tốt. Tiếp tục chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh học đường, an toàn giao thông, xây dựng phong trào “Trường học thân thiện, Học sinh tích cực”. Nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn cho trẻ. Công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm; tiếp tục thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng” trên địa bàn.
2.2. Công tác chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch bệnh cho nhân dân: Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân giám sát, phòng, chống dịch bệnh được triển khai tích cực, dịch bệnh nguy hiểm và ngộ độc thực phẩm không xảy ra. Cơ sở vật chất Trạm y tế phường được quan tâm đầu tư, sửa chữa nâng cấp, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng đều hàng năm, đến nay đạt 87% so với tổng dân số.
2.3. Văn hoá thông tin, thể dục thể thao: Hoạt động thông tin, tuyên truyền luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần, góp phần nâng cao sức khỏe của nhân dân.
2.4. Thực hiện chính sách an sinh xã hội, công tác dân tộc tôn giáo: Triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo đúng đối tượng. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được quan tâm. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, Ngày vì người nghèo”, chăm sóc Người cao tuổi... mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác giảm nghèo đạt được kết quả quan trọng; số hộ thoát nghèo đều vượt kế hoạch hàng năm từ 1-2 hộ([8]). Đảm bảo tốt vốn vay giảm nghèo, giải quyết việc làm và hỗ trợ học tập cho học sinh, sinh viên.  Thực hiện tốt các chính sách về tôn giáo trên cơ sở tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; các tôn giáo hoạt động đúng theo pháp luật, sống “Tốt đời, Đẹp đạo”, đoàn kết, giúp đỡ nhau tạo sự đồng thuận, giữ vững an ninh, chính trị, góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
2.5. Công tác bảo vệ môi trường: Triển khai Đề án “Thực hiện  nếp sống văn minh đô thị” được chú trọng triển khai thường xuyên([9]), có nhiều kết quả tích cực.
3. Về quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, cải cách tư pháp
3.1. Về quốc phòng, quân sự địa phương: Hàng năm Đảng ủy đều xây dựng, ban hành Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; tập trung xây dựng lực lượng dân quân đảm bảo đạt chỉ tiêu, tổ chức huấn luyện theo quy định; công tác Đảng, công tác chính trị luôn được chú trọng; công tác quản lý quân dự bị hạng I, II, đăng ký quản lý nam thanh niên độ tuổi 17, giáo dục quốc phòng cho đối tượng 4 được đảm bảo([10]). Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Làm tốt công tác hậu phương quân đội. Lực lượng nòng cốt Công an, Quân sự đã chấp hành nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; hiệp đồng tuần tra, kiểm soát địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
3.2. Về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: Tình hình an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Tập trung lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao tinh thần cảnh giác phòng chống, tố giác tội phạm. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước. Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc” luôn được chú trọng; chỉ đạo tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội([11]). Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trong nhân dân kịp thời và đúng pháp luật, không để xảy ra đơn thư vượt cấp([12]). Thực hiện tốt kế hoạch phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thường xuyên tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong cán bộ và nhân dân từ phường đến tổ dân phố.
4. Về xây dựng chính quyền: HĐND hoạt động đúng chức năng theo luật định. Tổ chức đầy đủ các kỳ họp  HĐND phường, chất lượng kỳ họp được nâng lên; Nghị quyết kỳ họp đề ra sát với thực tế tình hình địa phương([13]), có tính khả thi góp phần thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ. Vai trò của người đại biểu nhân dân ngày càng được phát huy. Công tác tiếp xúc cử tri, giám sát của HĐND có nhiều tiến bộ.([14]).
Công tác quản lý, điều hành của UBND có nhiều chuyển biến tích cực.  Phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể xây dựng các giải pháp và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đảng bộ, Nghị quyết HĐND và cấp trên giao. Tổ chức bộ máy và hoạt động của chính quyền được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn. Đội ngũ cán bộ công chức đảm bảo số lượng và nâng cao về chất lượng. Cải cách thủ tục hành chính đạt được nhiều kết quả, tác phong lề lối làm việc của cán bộ, công chức có nhiều tiến bộ; Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại” theo cơ chế “Một cửa”“Một cửa liên thông” vận hành đúng quy trình, quy định; triển khai áp dụng hệ thống tài liệu nội bộ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động UBND phường đáp ứng được yêu cầu phục vụ của công dân, tổ chức. Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.
 
[1] Định hướng cơ cấu kinh tế theo Nghị quyết Đại hội X: Thương mại-Dịch vụ chiếm 52%; Công nghiệp-Xây dựng chiếm 43%; Nông nghiệp chiếm 5%.
[2] Giá trị Thương mại - Dịch vụ: năm 2015: 113 tỷ đồng, năm 2016: 202 tỷ đồng, năm 2017: 220 tỷ đồng; năm 2018: 261 tỷ đồng; năm 2019: 277 tỷ đồng; ước năm 2020: 287 tỷ đồng.
[3] Giá trị sản xuất Công nghiệp – XD: năm 2015: 181,9 tỷ đồng; năm 2016 là: 238,7 tỷ đồng; năm 2017: 224,2 tỷ đồng; năm 2018: 225,6 tỷ đồng; năm 2019: 228,5 tỷ đồng; ước năm 2020: 237,3 tỷ đồng.
[4] Thu ngân sách nhà nước năm 2015: 3,381/2,604 tỷ đồng, tăng 30%; năm 2016: 3,852/2,633 tỷ đồng, tăng 46%, năm 2017: 4,368/3,777 tỷ đồng, tăng 16%; năm 2018: 4,733/4,809 tỷ đồng, giảm 2%; năm 2019: 5,006/5,006 tỷ đồng.
[5] Thu ngân sách địa phương năm 2015: 831/631 triệu đồng, tăng 31%; năm 2016: 800/652 triệu đồng, tăng 22%; năm 2017: 1.046/804 triệu đồng, tăng 30%; năm 2018: 884/909 triệu đồng, giảm 2,8%; năm 2019: 954/954 triệu đồng.
[6] 3 hộ/3 thửa đất còn lại là: hộ bà: Nguyễn Thị Cấp (1 thửa đất); Đồng sở hữu : Nguyễn Tấn và các con (2 thửa đất).
[7] 5 hộ/8 thửa đất còn lại là: hộ ông: Trần Văn Anh (1 thửa đất); Chùa Minh Thành; hộ ông Nguyễn Trỉ (bà: Trần Thị Bính).
[8] Hộ nghèo năm 2015: 24 hộ, tỷ lệ 1%; năm 2016: 17 hộ, tỷ lệ 0,7%; năm 2017: 10 hộ, tỷ lệ: 0,4%; năm 2018: 5 hộ, tỷ lệ 0,2%; năm 2019: 3 hộ, tỷ lệ: 0,13%; đạt chỉ tiêu đại hội Đảng bộ phường trước 1 năm; Hộ cận nghèo năm 2015: 42 hộ, tỷ lệ 1,7% đến năm 2019 còn: 21 hộ, tỷ lệ 0,8%.
            [9] Có 51/55 tuyến đường hẻm đã mở tuyến đạt 92,7%, đang đề nghị mở thêm 04 tuyến mới, cơ bản đạt 95% nhu cầu thu gom rác trên địa bàn phường.
[10] Tỷ lệ xây dựng lực lượng dân quân đạt 0,8% dân số, đảng viên đạt 17%. Quản lý tốt quân dự bị động viên.
[11] Phạm pháp hình sự 22 vụ, Phạm pháp ma túy 13 vụ, An toàn giao thông 11 vụ, Vi phạm môi trường 01 vụ. Đưa cơ sở cai nghiện ma túy 09 đối tượng, giáo dục cộng đồng dân cư 03 đối tượng, đăng ký uống methaldone 05 đối tượng.
[12] Tổng số tiếp nhận 36 đơn kiến nghị, 01 đơn tố cáo; trong đó đã hòa giải thành 23 đơn kiến nghị, không thành 13 đơn kiến nghị, không công nhận 01 đơn tố cáo. Từ năm 2015 đến nay đã tiếp công dân 41 buổi có 86 lượt người đến kiến nghị, khiếu nại liên quan đến đất đai, mâu thuẫn trong nhân dân...
[13] Đã tổ chức 08 kỳ họp thường lệ và 02 kỳ họp bất thường, đã ban hành 50 Nghị quyết.
[14] Từ năm 2016 đến nay: Tổng số buổi tiếp xúc cử tri: 08; có 05 ý kiến, kiến nghị đối với cấp tỉnh; 28 ý kiến, kiến nghị đối với cấp thành phố và 36 ý kiến, kiến nghị đối với phường. 
- Công tác giám sát: năm 2016, tổ chức 02 đợt giám sát, có 09 ý kiến, kiến nghị; năm 2017, tổ chức 04 đợt giám sát, có 16 ý kiến, kiến nghị; năm 2018, tổ chức 06 đợt giám sát, có 19 ý kiến, kiến nghị.